Paštrićanac d.o.o. Valjevo

Višedecenijsko iskustvo u poslovima iz oblasti geotehničkog i hidrogeološkog inženjeringa

Reference


-ARANDJELOVAC -

Red.br.

Br.elaborata

Datum

NAZIV ELABORATA

1.

47/2

23.12.1996.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE GROBLJA U ‘BOSUTU’, OPSTINA ARANJELOVAC

2.

2/9

01.02.1997.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKILOVIIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE GROBLAJA NA K.P. 808/16 U SELU BOSUT KOD ARANDJELOVCA-PROSIRENJE STAROG GROBLJA

3.

21/1

02.06.1997.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 3040/5 OPSTINA ARANDJELOVAC

4.

23/2

04.08.1997.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROSIRENJA GROBLJA U JELOVIKU, OPSTINA ARANDJELOVAC

-LJUBOVIJA-

5.

54/1

27.07.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA I IZRADE PROJEKTA ZA IZVODJENJE RADOVA ZA BUJICNU PREGRADU NA RECI LJUBOVIDJI, OPSTINA LJUBOVIJA

-BAJINA BASTA-

6.

108/1

07.09.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNOG KOMPLEKSA FIRME ‘DESCOURS SAS’ U ZLODOLU KOD BAJINE BASTE I MOGUCNOSTIMA VODOSNABDEVANJA BUDUCEG KOMPLEKSA VODOM IZ SOPSTVENG IZVORISTA

7.

5/1

05.02.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE APARTMANSKOG NASELJA NA TARI NA K.P. 4138/2 K.O. SOLUTUSA, OPSTINA BAJINA BASTA

8.

1/1

09.01.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJKETOVANJA I IZGRANDJE TRAFO STANICE 33/10 ‘ROGACICA’ NA K.P. 3879 K.O. SVOJ DRUG-OPSTINA BAJINA BASTA

-BEOGRAD-


9.

23/1

30.03.2011.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKO-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA U KAPETAN MISINOJ ULICI BROJ 32 NA K.P. 3278 K.O. ZVEZDARA GRAD BEOGRAD

10.

27/1

09.04.2011.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 825/4 K.O. BACEVAC, OPSTINA BARAJEVO, GRAD BEOGRAD

11.

63/1

08.07.2011.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA I IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 3814/23 K.O. SURCIN, OPSTINA SURCIN, GRA BEOGRAD

12.

107/1

23.09.2011.

ELABORAT O DETALJNIMINZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA LEGALIZACIJE STAMBENIH OBJEKATA U BANOVICKOJ ULICI BROJ 12, NA K.P. 1281 K.O. PALILULA, GRAD BEOGRAD

13.

109/1

03.10.2011.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADAE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI VOJVODE SAVATIJA BROJ 31 NA K.P. 3287 K.O. ZVEZDARA GRADA BEOGRAD

14.

116/1

17.10.2011.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM –GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADAE PREJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA U CARIGRADSKOJ ULICI BROJ 24 NA K.P. 1228 K.O. STRAI GRAD, GRAD BEOGRAD

15.

5/1

19.01.2012.

ELABORAT O DETALJNIM INZNJERSKOGEOLOSKO-GEPTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA I IZGRADNJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA U BUDIMSKOJ ULICI BROJ 22 NA K.P. 1262 K.O. STARI GRAD, GRAD BEOGRAD

16.

44/1

23.05.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJKETOVANJA PLOCASTOG PROPUSTA NA PRISTUPNOM PUTU ‘PPOV-ZUCE’ PREKO GLODJEVACKOG POTOKA U GRADU BEOGRADU

17.

60/1

27.06.2012.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA STAMBENO-PSOLOVNOG OBJEKTA U ULICI PROTE MATEJE BROJ 21 NA K.P. 395 K.O. VRACAR

18.

83/1

05.05.2012.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKO-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA I IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U CARIGRADSKOJ ULICI BROJ 9 NA K.P. 1343 K.O. STARI GRAD, GRAD BEOGRAD

19.

97/1

10.10.2012.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI VITEZOVA KARADJORDJEVE ZVEZDE NA K.P. 964/1 K.O. ZVEZDARA, GRAD BEOGRAD

20.

30/1

17.04.2013.

ELABRAT O INZENJERSKOGEOLOSKO-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA I IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTAU BUDIMSKOJ ULICI BROJ 20 NA K.P. 1261 K.O. SATRI GRAD, GRAD BEOGRAD

21.

73/1

30.08.2013.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA NOVE POLICIJSKE STANICE NA K.P. 204/5 K.O. KALUDJERICA, OPSTINA GROCKA, GRAD BEOGRAD

22.

105/1

05.12.2013.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE TEHNICKIH BLOKOVA ‘B’ I ‘E’, PARKING POVRSINE ‘C’ SA SAOBRACAJNICAMA U SKLOPU REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE KLINICKOG CENTRA SRBIJE U BEOGRADU

BEOGRAD

23.

118/1

06.11.2004.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA GROBLJA NA LOKACIJI U KALUDJERICI-OPSTINA GROCKA

24.

119/1

16.11.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA PREKIDNE KOMORE NA LOKACIJI U RITOPEKU-OPSTINA GROCKA

25.

120/1

16.11.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA REZERVOARA I PREKIDNE KOMORE NA LOKACIJI U RITOPEKU, OPSTINA GROCKA

26.

113/1

25.10.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE FISKULTURNE SALE OSNOVNE SKOLE ‘VUK KARADZIC’ U SREMCICI KOD BEOGRADA

27.

112/1

25.10.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA DOGRADNJE OSNOVNE SKOLE ‘MIODRAG VUKOVIC-SELJAK’ U BARAJEVU ( IZGRADNJA FISKULTURNE SALE)-NIVO GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA

28.

104/1

07.10.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE U ULICI MARKA ORESKOVICA BROJ 6 U BEOGRADU

29.

95/1

02.08.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE U DJAKOVACKOJ ULICI BROJ 15 I 17 U BEOGRAD

30.

98/1

17.04.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRDNJE STAMBENIH ZGRADA U ULICI MARKA ORESKOVICA BROJ 9 I 11 U BEOGRADU

31.

1/1

01.01.2003.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA POSLOVNO-STAMBENE ZGRADE I PODZEMNE GARAZE NA UGLU UL.V.LISINSKOG, PORECKE ULICE I UL.KRALJA DRAGUTINA U BEOGRADU

32.

84/1

27.07.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE U ULICI ‘SVETE POPOVICA’ BR.5 U BEOGRADU

33.

98/1

25.09.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE DOMA KULTURE U GLOGONJU KOD PANCEVA

34.

5/1

07.02.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA STAMBENIH ZGRADA U PORECKOJ ULICI BR.3 I 5 U BEOGRADU

35.

7/1

09.02.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA STAMBENIH ZGRADA U DJAKOVACKOJ ULICI BR.9 I 11 U BEOGRADU

36.

29/1

07.05.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA NADGRADNJE SPECIJALNE OSNOVNE SKOLE ‘ANTON SKALA’ U BEOGRADU-GLAVNI PROJEKAT

37.

90/1

31.08.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA POSLOVNO-STAMBENIH OBJEKATA NA K.P.10424/9 ZVZDARA, GRAD BEOGRAD

38.

90/1

31.08.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA POSLOVNO-STAMBENIH OBJEKATA NA K.P. 10424/9 K.O. ZVEZDARA, GRAD BEOGRAD

39.

132/1

12.09.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA NADOGRADNJE DELA POSTOJECE ZGRADE GRADSKOG SEKRETARIJATA UNITRASNJIH POSLOVA U BEOGRADU U ULICI DESPOTA STEFANA , GRAD BEOGRAD

40.

19/1

17.02.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE PASARELE IZMEDJU UPRAVNE ZGRADE I HIRUSKOG BLOKA U KRUGU ZDRAVSTVENOG CENTRA U SMEDEREVU OPSTINA SMEDEREVO

41.

136/1

27.09.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA HALE ZA MALE SPORTOVE NA PRIOBALJU REKE DUNAV U GROCKOJ

42.

139/1

04.10.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE MOSTA NA RECI GROCICI U GROCKOJ, OPSTINA GROCKA

43.

58/1

08.05.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA STAMBENIH OBJEKATA UJEDRENSKOJ ULICI BROJ 6 I 8 NA K.P. 3220 I 3221 K.O. ZVEZDARA GRAD BEOGRAD

44.

94/1

20.07.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA NADGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA U ULICI PATRISA LUMUMBE BROJ 61/1 NA KARABURMI, GRAD BEOGRAD

45.

132/1

27.09.2006.

ELABOARAT O GEOITEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA NADOGRADNJE DELA POSTOJECE ZGRADE GRADSKOG SEKRETARIJATA UNUTRASNJIH POSLOVA U BEOGRADU U ULICI DESPOTA STEFANA, GRAD BEOGRAD

46.

110/1

10.08.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE U ULICI GENERALA ARACICA BROJ 9 NA KARABURMI, GRAD BEOGRAD

47.

91/1

31.07.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADANJE POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 4564/1-3 K.O. DOBANOVCI

48.

135/1

27.10.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLIOVIMA FUNDIRANJA ANKERNIH STOPA U PROIZVODNOJ HALI BR.13A U ZELEZNIKU, GRAD BEOGRAD

49.

140/1

09.11.2007.

ELABORAT O GWOTWHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE SILOSA ZA INDUSTRIJU MONTAZNIH ELEMENATA OD BETONA U ZELEZNIKU, GRAD BEOGRAD

50.

92/1

31.07.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNOG KOMPLEKSA FIRME ‘METALEKS’ NA K.P. 1132 I 1133 K.O. LESTANE, OPSTINA GROCKA

51.

89/1

24.07.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNE HALE I MAGACINA NA K.P. 369/1 K.O. LESTANE, OPSTINA GROCKA

52.

7/1

17.01.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA POSLOVNO STAMBENE ZGRADE NA K.P. 4075/2 K.O. GROCKA, OPSTINA GROCKA

53.

50/1

09.05.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA POSLOVNO-STAMEBENOG OBJEKTA NA K.P. 1249/5 K.O. BOLEC U BOLECU, OPSTINA GROCKA

54.

95/1

07.08.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA U ULICI DRAGOSLAVA POPOVICA BROJ 16-18 U BEOGRADU

55.

88/1

23.07.2007.

ELABOART O GEOTEHNICKIM USLOVIMA NADOGRADNJE STAMBENE ZGRADE U URALSKOJ ULICI BROJ 58 NA KARABURMI U BEOGRADU

56.

38/1

18.04.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENOG OBJEKTA U ULICI GOSPODARA VUCICA BROJ 245 U BEOGRADU

57.

2/1

03.01.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE U ULICI B.KRSMANOVICA BROJ 20 U BEOGRADU –K.P. 3208 K.O. ZVEZDARA-GRAD BEOGRAD

58.

122/1

31.10.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENIH OBJEKTA U ULICI MILOJA DJAKA NA K.P. 21444/1 I 21443 K.O. SAVSKI VENAC, GRAD BEOGRAD

59.

23/1

22.03.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENOG OBJEKTA U ULICI DIMITRIJA TUCOVICA BROJ 30 NA K.P. 2928/1 K.O. ZVEZDARA-GRAD BEOGRAD

60.

39/1

15.04.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA SANACIJE CRKVE SVETE TROJICE U GROCKOJ NA K.P. 4360 K.O. GROCKA

61.

17/1

04.03.2008.

ELABOPRAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENO-PSOLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 4084 K.O. GROCKA

62.

43/1

30.04.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA POSLOVNE HALE NA K.P. 47/12 K.O. LESTANE, OPSTINA GROCKA

63.

105/1

09.09.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENIH OBJEKATA NA K.P. 4064/1, 4064/3 I 4064/4 K.O. GORCKA

64.

78/1

31.07.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE POSLOVNO STAMBENIH ZGRADA NA K.P. 1000, 1000/1 I 1000/2 LESTANE, OPSTINA GROCKA

65.

109/1

25.09.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE ASFALTNE BAZE NA K.P. 3168/1 K.O. VRCIN, OPSTINA GROCKA

66.

10/1

28.01.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADAE PROJEKTA ‘SEKUNDARNOG OTPRASIVANJA CELICANE’ FABRIKE ‘US STEEL SERBIA’ NA LOKACIJI U SMEDEREVU

67.

16/1

24.03.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENIH OBJEKATA NA K.P. 4558/2 K.O. BARAJEVO-GRAD BEOGRAD

68.

36/2

20.05.2009.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA, PROSIRENJA GROBLJANA K.P. 4886/5 I 4885/2 K.O. BARAJEVO, GRAD BEOGRAD

69.

8/1

18.02.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA POSLOVNOG KOMPLEKSA FIRME ‘BEHATON’D.O.O. IZ BEOGRADA NA K.P.1264, 1265/3 I 1268/2 K.O. RUSANJ, GRAD BEOGRAD

70.

81/1

09.10.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNE HALE NA K.P.65/7 K.O. LESTANE, OPSTINA GROCKA

71.

40/1

27.05.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 1386/1 K.O. RITOPEK, OPSTINA GROCKA

72.

58/1

11.07.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA ADAPDACIJE I REKONSTRUKCIJE DELA TAVANSKOG PROSTORA U STAMBENI PROSTOR U ULICI SEMJUELA BEKETA BR.22 NA K.P. 1911/5 K.O. MIRIJEVO U OPSTINI ZVEZDARA, GRAD BEOGRAD

73.

62/1

27.07.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRDNJE STAMBENOG OBJEKTA U ULICI V.GORTANA BR.11 U BEOGRADU NA K.P. 13419/1 I 13419/2 K.O.ZVEZDARA-GRAD BEOGRAD

74.

14/1

16.03.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENIH OBJEKTA U IVANKOVACKOJ ULICI BROJ 8 I 10 NA K.P. 2023 I 2024 K.O. PALILULA-GRAD BEOGRAD

75.

54/1

02.06.2010.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA U PRESEVSKOJ ULICI BR.56 NA K.P. 4155 K.O. ZVEZDARA, GRAD BEOGRAD

76.

116/1

10.12.2010.

ELABORAT O DOPUNSKIM INZNJERSKOGEOLOSKO-GEOTEHNICKIM ISTRAZIVANJIMA ZA POTREBE IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA PARTERNOG UREDJENJA POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 1386/1 K.O. RITOPEK, OPSTINA GROCKA, GRAD BEOGRAD

77.

91/1

14.10.2010.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRANJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 11147 K.O. ZEMUN, GRAD BEOGRAD

78.

56/1

02.07.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA LEGALIZACIJE OBJEKATA U ULICI KRALJA ALEKSANDRA NA K.P. 543/1 I 545 K.O. ZVEZDARA GRAD BEOGRAD

-BOLJEVAC-

79.

46/1

04.06.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA REHABILITACIJE NADVOZNJAKA ZELEZNICKE PRUGE NA PUTU PARACIN-BOLJEVAC

-BRATUNAC-

80.

25/5

02.07.1996.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE OBJEKTA ZA KOLEKTIVNO STANOVANJE ZA POTREBE TEHNICKO REMONTNOG ZAVODA HADZICI, BRATUNAC

81.

40/1

18.12.1997.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA TEMELJENJA HALE NA LOKACIJI NAPUSTENE SEPARACIJE KERAMICKIH GLINA U OPSTINI BRATUNAC

-CACAK-

82.

91/1

23.08.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU POSLOVNO-SKLADISNOG OBJEKTA SPRATNOSTI P, NA K.P. 387/3 K.O. VILJUSA OPSTINA CACAK

83.

133/1

30.12.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU PROIZVODNO-SKLADISNOG OBJEKTA SPRATNOSTI P NA K.P. 2534/4 K.O. LJUBIC, OPSTINA CACAK

-ČAJETINA -

84.

74/1

05.03.2013.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA STAMBENIH OBJEKATA NA K.P. 4577/3 K.O. CAJETINA, OPSTINA CAJETINA

85.

8/1

25.02.2014.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA NA ZLATIBORU NA K.P. 4615/60 K.O. CAJETINA

86.

20/1

07.03.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA 3 I 4 NA K.P. 4577/3 K.O. CAJETINA, OPSTINA CAJETINA

87.

12/1

21.02.1017.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU HOTELA ‘DIOMOND’ NA K.P. 4572/94 K.O. CAJETINA, OPSTINA CAJETINA

88.

67/1

15.07.2017.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 4576/3 K.O. CAJETINA, OPSTINA CAJETINA

-GORNJI MILANOVAC-

89.

19/1

29.04.2014.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA BETONSKIH KONTEJNERA ZA TRAFOSTANICU I DIZEL AGREGATE U SKLOPU POSTROJENJA U SKLOPU POSTROJENJA ZA KONTROLU LETA NA K.P. 21/2 K.O. MAJDAN OPSTINA GORNJI MILANOVAC

-IRIG-

90.

114/1

04.12.2012.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-TEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GRADJEVINSKOG PROJKTA POSLOVNOG KOMPLEKSA ‘ATOS VINUM’ U MALOJ REMETI, OPSTINA IRIIG

-KLADOVO-

91.

57/1

14.07.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE PROSTORA ZA SMESTAJ LINERANOG AKCELERATORA U OKVIRU ZDRAVSTVENOG CENTRA KLADOVO U KLADOVU

-KOCELJEVA-

92.

6/1

23.01.1996.

ELABORAT O GEOMEHANICKIM USLOVIMA IZGRADNJE REPUBLICKOG GEODETSKOG ZAVODA SLUZBE ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KOCELJEVA I REPUBLICKE UPRAVE JAVNIH PRIHODA-PODRUCJE JEDINICE KOCELJEVA

93.

*

DWCWMBAR 2000.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE SKLADISTA ZA ZITO U SKLOPU MLINSKOG KOMPLEKSA ‘MILINPEK’ U KOCELJEVI

94.

27/1

24.03.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNO-PROIZVODNOG KOMPLEKSA ‘RAUCH-SOKOVI’ NA LOKACIJI U KOCELJEVI

95.

24/2

16.04.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJKTOVANJA DOGRADNJE PROIZVODNE HALE FIRME ‘RAUCH SOKOVI’ U KOCELJEVI

96.

63/1

29.07.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE REZERVOARA ZA VODU U SELU BRDARICI-OPSTINA KOCELJEVO

97.

131/1

02.012.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE FABRIKE KONCETRATA I BAZENA ZA JABUKE U OKVIRU KOMPLEKSA FIRME ‘RAUCH SERBIA’ U KOCELJEVI

98.

69/1

08.02.2013.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE FABRIKE PIROTEHNICKIH SREDSTAVA NA K.P. 324 K.O. KOCELJEVA, OPSTINA KOCELJEVA

99.

10/1

17.02.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA POTPORNE KONSTRUKCIJE UZ LEVU OBALU REKE TAMNAVE U OKVIRU KOMPLEKSA FIRME ‘RAUCH SERBIA’ U KOCELJEVI

100.

57/1

25.05.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU POSTROJENJA ZA PRERADU OTPADNIH VODA NA K.P. 995 K.O. DRAGINJE, OPSTINA KOCELJEVA


-KOSJERIC-

101.

19/1

15.05.2002.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE HLADNJACE PREDUZECA ‘KAS’ U SELU GODOLJEVU OPSTINA KOSJERIC

102.

105/1

05.10.2003.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA DOGRADNJE DECIJEG VRTICA ‘OLGA GRBIC’ U KOSJERICU

103.

57/1

07.05.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE NAMENJENE ZA RASELJENJA LICA NA K.P. 585/2 K.O. VAROS KOSJERIC, OPSTINA KOSJERIC

104.

20/1

19.03.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE HLADNJACE NA K.P. 663 K.O. GODOLJEVO, OPSTINA KOSJERIC

105.

68/1

25.07.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANAJ I IZGRADNJE TRAFO STANICE U ZEKICIMA, OPSTINA KOSJERIC

106.

90/1

23.08.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNOG KOMPLEKSA NA K.P. 356/1, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4 K.O. VAROS KOSJERIC, OPSTINA KOSJERIC

107.

80/1

21.08.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 296/2 K.O. VAROS KOSJERIC, OPSTINA KOSJERIC

108.

45/1

29.05.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU POSLOVNO STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 706/1 K.O. VAROS KOSJERIC, OPSTINA KOSJERIC

109.

94/1

29.08.2016.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM I HIDROGEOLOSKIM USLOVIMA IZRADE PLANA PROSIRENJA GRADSKOG GROBLJA NA K.P. 1456 U KOSJERICU

110.

125/1

12.12.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE INDUSTRIJSKIH OBJEKATA FIRME ‘GREEN ROAD’ NA K.P. 814/2 I 1542/4 K.O. VAROS KOSJERIC, OPSTINA KOSJERIC

111.

125/2

12.12.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKI DOZVOLU DOGRADNJE NADSTRESICE SPRATNOSTI NA K.P. 814/1 K.O. VAROS KOSJERIC U KOSJERICU

112.

125/3

12.12.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU IZGRADNJE NADSTRESICE ZA VOZILA SPRATNOSTI P NA K.P. 820 I 821/1 VAROS KOSJERIC, OPSTINA KOSJERIC

113.

62/1

29.06.2017.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 821/1 K.O. VAROS KOSJERIC U KOSJERICU

114.

62/2

29.06.2017.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU IZGRADNJE ZGRADE ZA OBAVLJANJE VERSKIH OBREDA-ZVONIK SPRATNOSTI OD Su-P-P+3 NA K.P. 1201/3 I 1200 K.O. MRCICIU RAZANI, KOSJERIC

-KRAGUJEVAC-

115.

80/1

25.07.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOU IZGRADNJE OBJEKTA ZA RADIOTERAPIJU ( OBJEKTA BR.27) ZA SMESTAJ LINEARNOG AKCELERATORA U OKVIRU KOMPLEKSA KLINICKOG CENTRA-KRAGUJEVAC

-KRALJEVO-

116.

107/1

11.11.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE OBJEKATA U OKVIRU AERODROMA U LADJEVCIMA

117.

34/1

27.04.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE TERMINALA I PLATFORME U OKVIRU AERODROMA U LADJEVCU

118.

19/1

22.03.2012.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE DETALJNOG URBANISTICKOG PLANA AERODROMA ‘MORAVA’ U LADJEVCIMA KOD KRALJEVA

119.

12/1

23.02.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU POSLOVNOG OBJEKTA FIRME ‘TRI JELE’ NA K.P. 1520 KRNAREVO, GRAD KRALJEVO

-KRUPANJ-

120.

22/1

28.02.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I DOGRADNJE HLADNJKACE PREDUZECA ‘FRIKOS’ U SELU MOJKOVICU KOD KRUPNJA, OPSTINA KRUPANJ

121..

98/1

11.10.2012.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PLANA DETALJNE REGULACIJE NA K.P. 503, 504, 505, 506, 507/2 DEO K.P. 1695/2 K.O. KRUPANJ, OPSTINA KRUPANJ

122.

57/1

03.08.2015.

ELABOART O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU POSTROJENJA ZA PRERADU OTPADNIH VODA SA GLAVNIM KOLEKTOROM UOPSTINI KRUPANJ

123.

110/1

09.11.2017.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZRADE PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA PUTA KRUPANJ-KRZAVA U OPSTINI KRUPANJ

ELABORAT

-LAJKOVAC-

124.

35/1

03.07.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE NOVE OSNOVNE SKOLE U SELU RATKOVCU KOD LAJKOVCA

125.

84/1

07.10.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE NOVE ZGRADE SKUPSTINE OPSTINE LAJKOVAC U LAJKOVCU

126.

63/1

10.08.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE OSOVNE SKOLE U SELU STEPANJU KOD LAJKOVCA

127.

101/1

15.02.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE POSTROJENJA ZA PPRECISCAVANJE OTPADNIH VODA U LAJKOVCU

128.

12/1

08.02.2000.

EALBORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKOVANJA I IZGRADNJENASELJA ‘DUBRAVA’OPSTINA LAJKOVAC

129.

13/1

08.02.2000.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE NASELJA ‘NANOMIR’ U OPSTINAMA MIONICI I LAJKOVCU

130.

18/1

21.02.2000.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE NASELJA ‘PALEZ’ OPSTINA LAJKOVAC

131.

86/3

12.09.2000.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA STAMBENE ZGRADE NA UGLU VUKADINOVICEVE ULICE I ULICE SAVE KOVACEVICA U LAJKOVCU

132.

31/1

29.03.2001.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNO-PROIZVODNOG KOMPLEKSA PREDUZECA ‘FENIKS’ U SELU JABUCJU KOD LAJKOVCA

133.

62/1

17.09.2002.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE KULTURNOG CENTRA U LAJKOVCU

134.

32/1

20.03.2006.

ELABORAT O GEOTHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA DOGRADNJE OSNOVNE SKOLE ‘MILE DUBLJEVIC U LAJKOVCU, OPSTINA LAJKOVAC

135.

24/1

14.03.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJKTOVANJA I IZGRADNJE SPOPRTSKE HALE U LAJKOVCU, OPSTINA LAJKOVAC

136.

57/1

17.05.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE POSLOVNIH OBJEKATA NA K.P. 1663/3 I 1665/1 U LAJKOVCU, OPSTINA LAJKOVAC

137.

49/1

14.05.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENE ZGRADE NA K.P. 389 K.O. LAJKOVAC

138.

58/1

17.06.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNIH GRADJEVINA U KRUGU DISTRIBUTIVNOG CENTRA ‘VINDIJA’ D.O.O. NA LOKACIJI U LAJKOVCU

139.

17/1

21.03.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRANJE POSLOVNO STAMBENE ZGRADE NA K.P. 326 K. O. LAJKOVAC

140.

118/2

27.12.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA, REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE DOMA KULTURE U OPSTINI LAJKOVAC

-LAZAREVAC-

141.

26/1

30.03.2011.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 120 K.O. LAZAREVAC, U ULICI JANKA STOJICICA BROJ 12 U LAZAREVCU, GRAD BEOGRAD

142.

76/1

27.07.2011.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA I IZGRADNJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI VOKE SAVIC NA K.P. 2000 K.O. LAZAREVAC, GRAD BEOGRAD

143.

134/1

14.12.2011.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIK USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 5745/4 K.O. SOPIC U LAZAREVCU, GRAD BEOGRAD

144.

2/1

16.01.2012.

ELABORAT O TETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKIG PROJEKTA I IZGRADENJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA NA UGLU U SVETOG DIMITRIJA I JOVE GRKINJICA NA K.P. 1717/1 K.O. LAZAREVAC, GRAD BEOGRAD

145.

4/1

19.01.2012.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA I IZGRADNJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI DULA KARAKLAICA NA K.P. 1945, 1946, 1947 K.O. LAZAREVAC, GRAD BEOGRAD

146.

12/1

20.02.2012.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA I IZGRANJE STAMBENOG OBJEKTA U ULICI DARE RANDJIC NA K.P. 970/1 K.O. LAZAREVAC, GRAD BEOGRAD

147.

13/1

20.02.2012.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE GLAVNOG GRADJEVINSKIG PROJEKTA I IZGRADNJE INTERNE TEHNOLOSKE BENZINSKE STANICE U OKVIRU KOMPLEKSA FIRME ‘KOLUBARA UNIVERZAL’ NA K.P. 744/1 K.O. VELIKI CRLJENI, OPSTINA LAZAREVAC, GRAD BEOGRAD

148.

56/1

21.06.2012.

ELABORATA O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA PORODICNOG STAMBENOG OBJEKTA NA K.P.1640 K.O. MIROSALJCI, OPSTINA LAZAREVAC

149.

78/1

14.08.2012.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA I IZGRADNJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI DJORDJA KOVACEVICA NA K.P. 1287 K.O. LAZAREVAC, OPSTINA LAZAREVAC

150.

13/1

31.01.2013.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA I IZGRADNJE STAMEBENO POSLOVNE ZGRADE NA K.P. 1190/1 K.O. LAZAREVAC, GRAD BEOGRAD

151.

27/1

04.04.2013.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG

152.

40/1

27.05.2013.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA STAMBENO-PSOLOVNOG OBJEKTA U ULICI ZORKE DRAGOVIC NA K.P. 1245 I 1249 K.O. LAZAREVAC, GRAD BEOGRAD

153.

92/1

04.11.2013.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA I IZGRADNJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 1998 K.O. LAZAREVAC BEOGRAD

154.

117/1

20.10.2013.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE SKLADISTA ULJA, MAZIVA, HEMIKALIJA I DIZEL GORIVA U OKVIRU TERMOELEKTRANE U VELIKIM CRLJANIMA, OPSTINA LAZAREVAC

156.

65/1

22.08.2015.

EALBORAT O GEOTEHNICKIOM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZAA GRADJEVINSKU DOZVOLU STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 1941 K.O. LAZAREVAC, GRAD BEOGRAD

157.

85/1

27.10.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 1674/1 K.O. LAZAREVAC, GRAD BEOGRAD

158.

-

FEBRUAR 2016.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZRADE PDR NASELJA ‘KUSADAK’ U MZ SOPIC, GRADSKA OPSTINA LAZAREVAC

159.

45/1

02.06.2017.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IYRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU REFLEKTORSKIH STUBOVA GRADSKOG STADIONA OPSTINE LAZAREVAC

200.

70/1

31.07.2017.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE IDEJNOG PROJEKTA POSTROJENJA ZA PRECISCAVANJE OTAPDANIH VODA GRADA LAZAREVCA, GRAD BEOGRAD

201.

71/1

31.07.2017.

ELABORAT O INZENJERSKO GEOLOSKIM USLOVIMA IZRADE IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU GLAVNOG KOLEKTORA POSTROJENJA ZA PRECISCAVANJE VODA LAZAREVAC, GRAD BEOGRAD

202.

106/1

12.10.2017.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM ISTRAZNIM RADOVIMA ZA POTREBE IZRADE TEHNICKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PREDSKOLSKE USTANOVE KOD OS ‘ KNEZ LAZAR’ U LAZAREVCU NA K.P. 2326 LAZAREVAC, GRAD BEOGRAD

LAZAREVAC

203.

64/1

14.06.2004.

EKABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA GRADJEVINSKIM PARCELAMA 4 I 5 NA K.P. 2234, 2234, 2231/3 I 2235/1 K.O. LAZAREVAC, OPSTINA LAZAREVAC

204.

123/1

28.11.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA POSLOVNO STAMBENIH ZGRADA U ULICI RACE TERZICA U LAZAREVCU

205.

52/1

23.06.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE NA K.P. 495 K.O. LAZAREVAC-OPSTINA LAZAREVAC

206.

155/1

27.10.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROSIRENJA KRANSKE STAZE PREDUZECA ‘KOLUBARA-METAL’ U VREOCIMA-OPSTINA LAZAREVAC

207.

16/1

11.01.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA SANACIJE I DOGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 1021 K.O. LAZAREVAC U ULICI DARE RANDJIC BR.2U LAZAREVCU, OPSTINA LAZAREVAC

208.

20/1

25.02.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENOG KOMPLEKSA ‘MILENIJUM’ U LAZAREVCU, OPSTINA LAZAREVAC

209.

17/1

14.02.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOIVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE NA K.P. 1944 K.O. LAZAREVAC-OPSTINA LAZAREVAC

210.

69/1

29.05.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE NA K.P. 2053/1 K.O. LAZAREVAC-LAMELA 1-OPSTINA LAZAREVAC

211.

15/1

09.01.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE NA K.P. 950/1 I 951/1 K.O. LAZAREVEC, OPSTINA LAZAREVAC

212.

27/1

03.03.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJ EPAROHIJSKIG DOMA U LAZAREVCU, OPSTINA BEOGRAD

213.

59/1

09.05.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTIVANJA I IZGRADNJE PROIZVODNE HALE NA K.P. 1819/1, 1819/2, 1820/1 I 1820/2 K.O. PETKA, OPSTINA LAZAREVAC

214.

127/1

06.09.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA REKONSTRUKCIJE, DOGRADNJE I NADOGRADNJE POSTOJECE KOLEKTIVNE STAMBENE ZGRADE NA K.P. 1667/1 K.O. LAZAREVAC U ULICI KRALJA PETRA BROJ 29a, OPSTINA LAZAREVAC

215.

8/1

31.01.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE NA K.P. 899 I 910/1 K.O. LAZAREVAC-OPSTINA LAZAREVAC

216.

64/1

17.05.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE NA K.P.1777 K.O. LAZAREVAC, OPSTINA LAZAREVAC

217.

149/1

17.10.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA STAMBENE ZGRADE U ULICI PREDRAGA STEFANOVICA BR.17 U LAZAREVCU, OPSTINA LAZAREVAC

218.

79/1

03.07.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA NADOGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA U ULICI KNEZA STANOJA BROJ 2 U LAZAREVCU

219.

73/1

09.06.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENOG OBJEKTA NA UGLU ULICA NIKOLE VUJACICA I RACE TERZICA U LAZAREVCU

220.

75/1

22.06.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENOG OBJEKTA NA UGLU ULICE BRANKA RADICEVICA I DULA KARAKLAJICA U LAZAREVCU

221.

67/1

25.05.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA NADOGRADNJE STAMBENE ZGRADE NA K.P. 921 K.O. LAZAREVAC I IZGRADNJE NOVE POSLOVNO-STAMBENE ZGRADE NA K.P.M 922 K.O. LAZAREVAC-OPSTINA LAZAREVAC

222.

114/1

17.09.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE NOVE HALE ELEKTRICNIH KONSTRUKCIJA NA LOKACIJI FIRME ‘KOLUBARA METAL’ U VREOCIMA ZA NIVO GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA, OPSTINA LAZAREVAC

223.

152/1

19.11.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENOG OBJEKTA U ULICI BRANKA RADICEVICA U LAZAREVCU N AK.P. 1924 I 1925 K.O. LAZAREVAC, OPSTINA LAZAREVAC

224.

147/

17.12.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA POSLOVNO-STAMEBENE ZGRADE NA K.P. 313 K.O. LAZAREVAC OPSTINA LAZAREVAC

225.

69/1

19.07.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE POSLOVNO STAMBENIH ZGRADA NA K.P. 1264-1267, 1272 I 1273/1 K.O. LAZAREVAC, OPSTINA LAZAREVAC

226.

138/1

04.12.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA NADOGRADNJE STAMBENE ZGRADE NA K.P. 1050/2 K.O. LAZAREVAC, OPSTINA LAZAREVAC

227.

75/1

24.07.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE IDEJNOG PROJEKTA POSLOVNO STAMBENIH ZGRADA NA K.P. 1072 K.O. LAZAREVAC, OPSTINA LAZAREVAC

228.

119/1

28.10.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNE HALE NA K.P. 3647/2, 3648 I 3650/2 K.O. SOPIC, OPSTINA LAZAREVAC

229.

119/1

28.10.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNE HALE NA K.P. 3647/2, 3648 I 3650/2 K.O. SOPIC, OPSTINA LAZAREVAC

230.

70/1

20.04.2008.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA I IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 3635/4 K.O. SOPIC, OPSTINA LAZAREVAC

231.

69/1

19.07.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLVIMA IZGRADNJE POSLOVNO STAMBENIH ZGRADA NA K.P. 1264-1267, 1272 I 1273/1 K.O. LAZAREVAC, OPSTINA LAZAREVAC

232.

119/1

28.10.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNE HALE NA K.P. 3647/2, 3648 I 3650/2 K.O. SOPIC, OPSTINA LAZAREVAC

233.

100/1

22.12.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADAE GLAVNOG PROJEKTA POSLOVNO-STAMBENIH ZGRADA NA K.P. 1072 K.O. LAZAREVAC, OPSTINA LAZAREVAC

234.

84/1

14.10.2009

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 3432 K.O. SOPIC, OPSTINA LAZAREVAC

235.

15/1

17.03.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENOG OBJEKTA U ULICI PREDRAGA STEFANOVICA NA K.P. 466 K.O. LAZAREVAC, GRAD BEOGRAD

236.

18/1

27.03.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENOG OBJEKTA U ULICI MILENTIJA PIOPOVICA NA K.P. 774 K.O LAZAREVAC, GRAD BEOGRAD

237.

17/1

24.03.2009.

ELABOARAT O GEOTEHNICKI USLO0VIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENOG OBJEKTA U ULICI KRALJA PETRA BR.64, NA K.P. 1521 K.O. LAZAREVAC, GRAD BEOGRAD

238.

70/1

12.08.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANAJ POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 635/4 I 635/5 K.O. SOPIC, OPSTINA LAZAREVAC

239.

87/1

15.10.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE NOVOG I NADOGRADNJE DELA POSTOJECEG POSLOVNOG OBJEKTA FIRME ‘KOLUBARA-GRADJEVINAR’ U LZAREVCU, NA K.P. 317/1 K.O. LAZAREVAC, GRAD BEOGRAD

240.

69/1

19.07.2009.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNIH GRADJEVINSKIH PROJEKTA I IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNIH OBJEKATA NA K.P. 1272 I 1267/2 LAZAREVAC-OPSTINA LAZAREVAC-GRAD BEOGRAD

241.

68/1

07.08.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA STAMBENE ZGRADE NA K.P. 1131 K.O. LAZAREVAC-OPSTINA LAZAREVAC

242.

16/1

10.03.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANAJ STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U IGMANSKOJ ULICI NA K.P. 1145/2, K.O. LAZAREVAC, OPSTINA LAZAREVAC

243.

15/1

09.03.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA UGLU ULICA O.RADIVOJEVICA I SV.SAVE, NA K.P.1201/1 I 1202/2 K.O. LAZAREVAC, OPSTINA LAZAREVAC

244.

100/1

29.10.2010.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMAIZRADAE PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA NASELJA VELIKI CRLJENI-TAMNAVSKA OKRETNICA, KOMPLEKS ‘DEVIX’

245.

16/1

10.03.2010.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINKSOG PROJEKTA I IZGRADNJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA U IGMANSKOJ ULICI NA K.P. 1145/2 K.O. LAZAREVAC, OPSTINA LAZAREVAC GRAD BEOGRAD

246.

30/1

21.04.2010.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRDJEVINKSOG PROJEKTA I IZGRADNJE STAMBENO POSLOVNE ZGRADE NA K.P. 1132 K.O. LAZAREVAC, OPSTINA LAZAREVAC

247.

25/1

09.04.2010.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA I IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA ‘SKLADISTE KAMENA SA UPRAVNOM ZGRADOM’ NA K.P. 3652/4 K.O. SOPIC, OPSTINA LAZAREVAC, GRAD BEOGRAD

248.

15/1

08.03.2010.

ELBORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKIOG PROJEKTA I IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI SVETOG SAVE NA K.P. 1202/2 K.O. LAZAREVAC, OPSTINA LAZAREVAC, GRAD BEOGRAD

249.

111/1

26.11.2010.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE BENZINSKE STANICE U OKVIRU KOMPLEKSA ‘DEVIX-TAMNAVSKA OKRETNICA’ U VELIKIM CRLJENIMA, OPSTINA LAZAREVAC

-LJIG-

250.

53/1

29.07.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA NOVE OSNOVNE SKOLE U SELU PALEZNICI KOD LJIGA

251.

54/1

29.07.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE NOVE OSNOVNE SKOLE U SELU LATKOVICU KOD LJIGA

252.

55/1

29.07.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA NOVE OSNOVNE SKOLE U SELU POLJANICE KOD LJIGA

253.

42/1

25.04.2000.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I SANACIJE I DOGRADNJE BIOSKOPA U LJIGU

254.

68/1

29.06.2000.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I SANACIJE I DOGRADNJE ZGRADE DOMA ZDRAVLJA U LJIGU

255.

69/1

29.06.2000.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNOG CENTRA ‘F’ U LJIGU

256.

88/1

15.09.2000.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA SANACIJE I DOGRADNJE OSNOVNE SKOLE ‘SAVA KOVACEVIC’ U LJIGU

257.

102/1

01.12.2000.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE OSNOVNE SKOLE U SLAVKOVICI KOD LJIGA

258.

23/1

14.03.2001.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA SANACIJE I DOGRADNJE POSLOVNO STAMBENIH OBJEKATA U ULICI ZIVOJINA MISICA BROJ 10 U LJIGU

259.

24/1

14.03.2001.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I SANACIJE I DOGRADNJE ZGRADE U ULICI ZIVOJINA MISICA BROJ 65 U LJIGU

260.

76/1

07.09.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P1172/3 K.O. BABAJIC, OPSTINA LJIG

261.

48/2

07.06.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 1554 K.O. KALANJEVICI, OPSTINA LJIG

262.

100/1

29.10.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKOVANJA I IZGRADNJE PORODICNE KUCE NA K.P. 246/1 K.O. POLJANICE, VLASNIKA STEFANOVIC DRAGANE, OPSTINA LJIG

-MALI ZVORNIK-

263.

79/1

15.08.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRANJE TEMELJA ZA OPREMU U RUDNIKU BRASINA U MALOM ZVORNIKU

264.

98/1

20.11.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSU DOZVOLU REZERVOARA NA K.P. 651 K.O. DONJA TRESNJICA ZA SISTEM VODOSNABDEVANJA, AMAJIC CULINE I CITLUK NA TERITORIJI OPSTINE MALI ZVORNIK

265.

78/1

17.08.2017.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU DOGRADNJE OSNOVNE SKOLE ‘STEVAN FILIPOVIC’ U RADALJU, OPSTINA MALI ZVORNIK

-MIONICA-

266.

35/2

12.08.1996.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE BAZENA ZA KUPANJE U BANJI VRUJCI

267.

28/3

20.08.1997.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE SPORSKE HALE U BANJI ‘VRUJCI’ MIONICA

268.

45/1

30.10.1998.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE OSNOVNE SKOLE VOJVODA ZIVOJIN MISIC U SELU OSECENICI KOD MIONICE

269.

4/1

26.01.1999.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE U MIONICI

270.

17/1

16.03.1999.

ELABORAT O INZEN JERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE PLIVACKOG BAZENA OMLADINSKOG SPORTSKOG DRUSTVA ‘LEPENICA’ OPSTINA MIONICA

280.

*

APRIL 1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZRADE OBDANISTA PREDUZECA ‘IZOLIR’ NA LOKACIJI U GORNJOJ TOPLICI KOD MIONICE

281.

27/2

01.06.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE NOVE OSNOVNE SKOLE U SELU POPDAIC KOD MIONICE

282.

28/1

08.06.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNE SKOLE U DONJOJ TOPLICI KOD MIONICE

283.

30/1

18.06.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I ZGRADNJE NOVE SKOLE U MIONICI

284.

33/1

29.06.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJESTAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA U MIONICI

285.

67/1

26.08.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE NOVE OSNOVNE SKOLE U SELU BREZDJU KOD MIONICE

286.

76/1

21.09.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE FISKULTURNE SALE I REKONSTRUKCIJE OSNOVNE SKOLE U GORNJOJ TOPLICI KOD MIONICE

287.

83/2

06.10.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE SEOSKOG DOMA U SELU VRTIGLAV KOD MIONICE

288.

87/2

20.10.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE OSNOVNE SKOLE U SELU KOMANICE KOD MIONICE

289.

*

FEBRUAR 2000.

ELABORAT O DETALJNOM GEOTEHNICKOM ISTRAZIVANJU TERENA, GEOELEKTRICNOM SONDIRANJU I SEIZMICKOJ MIKROREONIZACIJI ZA POTREBE REKONSRUKCIJE I DOGRADNJE ZGRADE SKUPSTINE OPSTINE MIONICA

290.

34/1

29.03.2000.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM LOVIMA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE ZGRADE KULTURNPOG CENTRA U MIONICI

291.

78/1

06.08.2000.

EALBORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE MESNOG DOMA U SELU GUNJACI KOD MIONICE

292.

81/1

28.08.2000.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE SKOLE U SELU TABANOVICU KOD MIONICE

293.

110/1

26.12.2000.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE OSNOVNE SKOLE U SELU VIROVCU KOD MIONICE

294.

73/1

27.10.2001.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE KUCE TEOFILOVIC PAUNA IZ GORNJEG LAJKOVCA OPSTINA MIONICA

295.

131/1

08.02.2001.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE APARTMANSKOG KOMPLEKSA NA K.P. 49/1 K.O. POPADIC

296.

45/1

03.07.2002.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P.383/3 K.O. MALJEVIC U OPSTINI MIONICA, VLASNIKA PERIC MILORADA

297.

129/1

20.12.2003.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA FABRIKE ZA FLASIRANJE VODE U RAJKOVICU KOD MIONICE

298.

41/1

19.04.2004.

ELABORAT O REZULTATIMA DOPUNSKIH GEOTEHNICKIH ISTRAZIVANJA ZA POTREBE DEFINISANJA USLOVA IZGRADNJE OBJEKTA ZA SKLADISTENJE PROIZVODA FABRIKE ZA SKLADISTENJE PROIZVODA FABRIKE ZA FLASIRANJE VODE U BANJI VRUJCI KOD MIONICE

299.

46/1

13.05.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA ZIVKOVIC RODOLJUBA U SELU GORNJEM MUSICU, OPSTINA MIONICA

300.

81/1

11.08.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P.322/2 K.O. RADOVIC, OPSTINA MIONICA

301.

83/1

15.08.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 1240 K.O. OSECENICA-OPSTINA MIONICA VLASNIKA MILOMIRA IZ OSECENICE, MIONICA

302.

1/1

09.01.2006.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM I HIDROGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE PRIVREMENE DEPONIJE I TRANSFERNE STANICE ZA KOMUNALNI OTPAD U SELU KLASNICU, OPSTINA MIONICA

303.

30/1

10.03.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE DRENAZE RADI ZASTITE OBJEKTA PO PROGRAMU OBNOVE OD ZEMLJOTRESA NA K.P. BR.382/5 K.O. MALJEVIC, MIONICA

304.

119/1

25.08.2006.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE PRVE FAZE ‘PRVE NOVE BANJE’ NA K.P. 84/2 K.O. BERKOVAC U GORNJOJ TOPLICI, OPSTINA MIONICA

305.

120/1

25.08.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANA I IZGRADNJE DRUGE FAZE ‘PRVE NOVE BANJE’ NA K.P. 54/8 K.O. BERKOVAC, OPSTINA MIONICA

306.

173/1

15.12.2006.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM I HIDROGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA PRIVREMENE SANITARNE DEPONIJE U SUSEOCI, OPSTINA MIONICA

307.

47/1

25.04.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE CRKVE U SELU VRTIGLAVU, OPSTINA MIONICA

308.

85/1

19.07.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA STAMBENE KUCE NA K.P. 494/3 K.O. BREZDJE , OPSTINA MIONICA

309.

98/1

18.08.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIAM IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 173/1 K.O. DUCIC, VLASNIKA MITROVIC ZIVOTE OPSTINA MIONICA

310.

104/1

29.08.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 458 K.O. BUKOVAC, VLASNIKA BOSKOVIC LJUBISE, OPSTINA MIONICA

311.

115/1

17.09.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 987 K.O. KLJUC VLASNIKA DJURDJEVIC MILIVOJA IZ KLJUCA OPSTINA MIONICA

312.

129/1

17.10.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA SANACIJE KUCE NA K.P. 687/2 K.O. RAKARI, OPSTINA MIONICA

313.

155/1

07.12.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 1177/1 K.O. ROBAJE VLASNIKA MIJOVIC DRAGANA OPSTINA MIONICA

314.

161/1

21.12.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA FUNDIRANJA PROPUSTA PREKO POTOKA ZMAJEVAC U SELU TABANOVICU, OPSTINA MIONICA

315.

85/1

12.08.2008.

ELABORAT O GEOTEHNIKIM USLOVIMA PROJEKTOVANAJ SANSACIJE ZA SNABDEVANJE GORIVOM MOTORNIH VOZILA I PUNIONICE BOCA TNG NA K.P. 380/3 K.O. S.MIONICA, OPSTINA MIONICA

316.

118/1

28.10.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE APARTMANA NA K.P. 31/18 K.O. BERKOVAC, OPSTINA MIONICA

317.

131/1

11.11.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNE APARTMANA NA K.P. 77/7 K.O. BERKOVAC, OPSTINA MIONICA

318.

14/1

08.02.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE KUCE NA K.P. 553 K.O. SANKOVIC, VLASNIKA OBRADOVIC MILOVANA OPSTINA MIONICA

319.

16/1

15.02.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA SNACIJE STAMBENE KUCE NA K.P. 379/4 S.MIONICA, VLASNIKA LUKIC VELIZARA OPSTINA MIONICA

320.

63/1

01.07.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA SANACIJE STAMBENE KUCE NA K.P. 3/2 K.O. GUNJACI, OPSTINA MIONICA

321.

89/1

17.08.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 8 K.O. GUNJICA, VLASNIKA VUJICIC DRAGANA

322.

117/1

22.10.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 148/1 K.O. GUNJICA, VLASNIKA DIMITRIJEVIC VLADANA, OPSTINA MIONICA

323.

120/1

29.10.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 451 K.O. PASTRIC, VLASNIKA MATIJEVIC MILORADA, OPSTINA MIONICA

324.

35/1

07.05.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE APARTMANSKOG KOMPLEKSA ‘TOPLICE 3’ U GORNJOJ TOPLICI, OPSTINA MIONICA

325.

61/1

23.07.2009.

ELABORT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE APARTMANA NA K.P. 31/26, 31/27, 31/28 K.O BERKOVAC OPSTINA MIONICA

326.

80/1

30.09.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU OBJEKTA ZA SMESTAJ STARIH LICA NA K.P. 58/8, 58/9, 58/10 BERKOVAC, OPSTINA MIONICA

327.

13/1

05.03.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA LEGALIZACIJE STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM MOTORNIH VOZILA NA K.P. 981/4 K.O. SELO MIONICA, OPSTINA MIONICA

328.

8/1

03.02.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA SANACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 239/4 K.O. VAROS MIONICA, OPSTINA MIONICA

329.

15/1

09.03.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE APARTMANA NA K.P. 74/7 K.O. POPADIC, OPSTINA MIONICA

330.

117/1

14.12.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJKTOVANJA SANACIJE RIBNICE CRKVE U SELU PASTRICU, OPSTINA MIONICA

331.

43/1

11.06.2013.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA REZERVOARA ZA VODU NA K.P. 334 I 335 K.O. POPADIC, OPSTINA MIONICA

332.

5/1

30.01.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU OBJEKTA ZA SMESTAJ STARIH LICA NA K.P. 58/8, 58/9, 58/10 K.O. BERKOVAC OPSTINA MIONICA

333.

56/2

25.05.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 74/5 K.O. POPADIC, OPSTINA MIONICA

334.

114/1

21.11.2016.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA IZGRADNJE GRADJEVINSKOG KOMPLEKSA DOMA ZDRAVLJA U BANJI VRUJCI, OPSTINA MIONICA

335.

121/1

30.11.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU REZERVOARA POPOVICA NA K.P. 1057/1 K.O. BREZDJE, OPSTINA MIONICA

336.

122/1

30.11.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU REZERVOARA ZA VODU NA K.P. 718/4 K.O. TOLIC, OPSTINA MIONICA

337.

123/1

30.11.2016.

ELABORAT O GEOMEHANICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU REZERVOARA ZA VODU NA K.P. 817/2 K.O. KLJUC OPSTINA MIONICA

338.

124/1

30.11.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU REZERVOARA ZA VODU NA K.P. 1062/1 K.O. DJURDJEVAC, OPSTINA MIONICA ( faza idejnog projekta)

339.

51/1

15.06.2017.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU REZERVOARA ZA VODU NA K.P. 947/2 K.O. SUSEOKA, OPSTINA MIONICA

-MLADENOVAC-

340.

102/1

04.10.2016.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM I HODROGEOLOSKIM USLOVIMA IZRADE PLANA DETALJNE REGULACIJE GROBLJA U MESNOJ ZAJEDNICI MARKOVAC ZASEOK CRKVINE, GRADSKA OPSTINA MLADENOVAC

341.

103/1

04.10.2016.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM I HIDROGEOLOSKIM USLOVIMA PLANA DETALJNE REGULACIJE GROBLJA U MESNOJ ZAJEDNICI SELO MLADENOVAC, OPSTINA MLADENOVAC

-NOVA VAROS-

342.

13/1

03.04.2014.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GADJEVINSKIG PROJEKTA STAMBENOG OBJEKTA SA PRIPADAJUCIM DELOM SAOBRACAJNICE NA K.P. 251/11 K.O. NOVA VAROS

343.

39/1

21.04.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 251/22 K.O. NOVA VAROS


344.

29/1

20.03.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE KOMERCIJALNO POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 207/4 K.O. NOVI PAZAR, OPSTINA NOVI PAZAR

345.

40/1

21.04.2007

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI ZITNI TRG BROJ 15 U NOVOM SADU

346.

29/1

19.04.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJKTADOGRADNJE FILIJALE FONDA PIO U ULICI ZITNI TRG BROJ 3 U NOVOM SADU

-OBRENOVAC-

347.

5/1

15.01.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA NOVE PROIZVODNE HALE NA DELU K.P. 52/1 K.O. BARIC, OPSTINA OBRENOVAC

348.

25/1

21.04.2009.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM I GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLADVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA I IZGRADNJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 330/1 K.O. OBRENOVAC, U ULICI VOJVODE MISICA BROJ 165 U OBRENOVCU

349.

26/1

21.04.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENE ZGRADE NA K.P. 328/1 I 329/1 K.O. OBRENOVAC U ULICI VOJVODE MISICA BROJ 163 U OBRENOVCU

350.

49/1

03.06.2011.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA ‘LAMELA 2’ NA K.P. 531/1 K.O. RVATI U OBRENOVCU GRAD BEOGRAD

351.

55/1

20.06.2011.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA STAMBNO-PSOLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 408/1 K.O. RVATI U OBRENOVCU, GRAD BEOGRAD

352.

58/1

27.06.2011.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA ASFALTNE BAZE NA K.P.504 I 505 VELIKO POLJE, OPSTINA OBRENOVAC, GRAD BEOGRAD

353.

118/1

20.10.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE SKLADISTA ULJA I MAZIVA U OKVIRU TERMOELEKTRANE ‘NIKOLA TESLA’ U OBRENOVCU

354.

63/1

18.07.2013.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKO-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 330/1 K.O OBRENOVAC U ULICI VOJVODE MISICA BROJ 165 U OBRENOVCU, GRAD BEOGRAD

355.

46/1

03.06.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 512/3 K.O. RVATI, OPSTINA OBRENOVAC

356.

80/1

12.10.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA REKONSTRUKCIJE POSLOVNOG OBJEKTA NA DELU K.P.397/2 K.O. OBRENOVAC ZA POTREBE METADON CENTRA I CRVENOG KRSTA U OBRENOVCU

357.

10/1

10.02.2017.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU CREPNE STANICEKISNE KANALIZACIJE U ULICI MILOSA OBILICA U OBRENOVCU

-OSECINA-

358.

35/3

08.06.1994.

ELABORAT O REZULTATIMA OSNOVNIH INZENJERSKOGEOLOSKIH ISTRAZIVANJA U CILJU UTVRDJIVANJA USLOVA IZGRADNJE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA PREDUZECA ‘JADAR’ IZ OSECINE

359.

51/2

03.03.1995.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA DOGRADNJE HLADNJACE I UPRAVNE ZGRADE U OSTRUZNJU KOD OSECINE

360.

31/1

16.07.1996.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA NA KATASTARSKIM PARCELAMA 1341/1 I 1341/5 U DRAGIJEVCU KOD OSECINE A ZAPOTREBE PREDUZECA AGROPROGRES IZ VALJEVA

361.

31/1

27.06.1996.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE NOVOG GROBLJA U OSECINI

362.

22/3

23.06.1997.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE PLIVACKOG BAZENA U PECKOJ, OSECINA

363.

35/1

06.10.1997.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE PLIVACKOG BAZENA U PECKOJ, OSECINA

364.

55/1

22.12.1998.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE HLADNJACE PRDUZECA ZZ. ‘PODGORKA-AGRAR’ U OSECINI

365.

13/1

02.03.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZRADE REGULACIONIH PLANOVA ‘OSECINA 15,16,17,18 I 19 U OPSTINI OSECINA

366.

107/1

12.12.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE NOVE OSNOVNE SKOLE U SELU BELOTICU, OPSTINA OSECINA

367.

109/1

24.12.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE NOVE OSNOVNE SKOLE U SELU KONJUS, OPSTINA OSECINA

368.

71/1

26.06.2000.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE U HAJDUK VELJKOVOJ ULICI U OSECINI

369.

77/1

31.07.2000.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA STAMBENE ZGRADE U ULICI BRACE NEDIC BROJ 10 U OSECINI

370.

18/1

25.02.2001.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANAJ I IZGRADNJE OSNOVNE SKOLE U SELU KONJUSI KOD OSECINE

371.

47/1

23.05.2001.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA DOGRADNJE HLADNJACE U PECKOJ KOD OSECINE

372.

30/1

20.05.2002.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POGONA HLADNJACE PREDUZECA ‘VOCE TRADE’ IZ KLUPACA KOD LOZNICENA LOKACIJI U OSECINI

373.

46/1

05.07.2002.

EALBORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE REZERVOARA ZA VODU NA IZVORISTU ‘DRAGODOL’ KOD PECKE, OPSTINA OSECINA

374.

2/1

03.01.2003.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA HLADNJACE PREDUZEA ‘PODGORKA AGRAR’ IZ OSECINE LOKACIJA ZAPADNO OD POSTOJECE HLADNJACE U OSECINI

375.

91/1

11.07.2003.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POGONA HLADNJACE PREDUZECA ‘FRUTA’ IZ OSECINE NA LOKACIJI DRAGIJEVCI KOD OSECINE

376.

38/1

15.04.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE POSTE U OSECINI NA K.P. 4325 K.O. OSECINA

377.

34/1

03.05.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM NA K.P.109/1 I 109/2 K.O. OSECINA, OPSTINA OSECINA

378.

41/1

23.05.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNIH HALA U KRUGU FABRIKE ‘PODGORINA FRUCHT’ U OSECINI

379.

23/1

07.04.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU POSLOVNOG OBJEKTA U OSECINI NA K.P. 2354 K.O. OSECINA, OPSTINA OSECINA

380.

21/1

20.03.2017.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU KOTLARNICE NA BIOMASU ZA PROIZVODNJU TEHNOLOSKE PARE NA K.P. 4497 K.O. OSECINA, KOMPANIJE ‘POODGORINA FRUCHT’ U OPSTINI OSECINA

381.

*

*

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANAJ I IZGRANJE POSLOVNIH HALA U KRUGU FABRIKE ‘PODGORINA FRUCHT’ U OSECINI

-PANCEVO-

382.

96/1

12.11.2003.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA REZERVOARA ZA TECNE NAFTNE DERIVATE U OKVIRU KOMPLEKSA LUKE ‘DUNAV’ U PANCEVU

383.

49/1

22.06.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA CRKVE NA K.P. 612 K.O. GLOGONJ KOD PANCEVA

384.

*

*

*FASCIKLA SA LABORATORIJOM ‘REKONSTRUKCIJA OBJEKTA CRVENI MAGACIN’ PANCEVO, ULICA ZARKA FOGARASA BROJ 2

-PECINCI-

385.

42/1

15.05.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA POSLOVNOG KOMPLEKSA NA K.P. 2330 K.O. SUMANOVCI, OPSTINA PECINCI

-PIROT-

386.

122/1

02.11.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE BIOGAS POSTROJENJA NA K.P. 87/2, 87/3, 88, 89 BARJECIFILIK OPSTINA PIROT

-PLANDISTE-

387.

68/1

12.07.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I DOGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA BR.21 U OKVIRU KOMPLEKSA INDUSTRIJE MESA ‘VINDIJA’ U PLANDISTU

RASKA

388.

44/1

01.07.2002.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE FABRIKE ZA FLASIRANJE VODE PREDUZECA ‘AUDIOTEL’ IZ BEOGRADA NA LOKACIJI U GRACU KOD RASKE

-RUMA-

389.

85/1

14.09.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANAJ IZGRADNJE SPORTSKOG KOMPLEKSA NA K.P. 4773, 4774 I 4775 K.O. KLENAK, OPSTINA RUMA

-SABAC-

390.

43/1

07.10.1994.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE REZERVOARA ZA TECNA GORIVA NA LOKACIJI BEZCARINSKE ZONE MISAR U SAPCU

391.

21/1

20.02.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSTROJENJA ZA DROBLJENJE SLJUNKA I KAMENA U DUVANISTU KOD SAPCA

392.

89/1

20.08.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRDNJE SPORTSKE HALE NA LOKACIJI ‘KRSMANOVACA’ U SAPCU

393.

17/1

04.04.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE NA K.P. 1243 K.O. SABAC

394.

54/1

25.06.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE UPRAVNE ZGRADE PREDUZECA ‘ZORKA-ALAS-KAMEN’ NA K.P. 1267/14 K.O. JAZOVIK, GRAD SABAC

395.

62/1

12.07.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE OSNOVNE SKOLE ‘DOSITEJ OBRADOVIC’ U KRINAJI KOD SAPCA-SABAC

396.

4/1

21.01.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA PREDUZECA ‘APIMEL’ U SAPCU

397.

7/1

27.01.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA PREDUZECA ‘INTEREKS’ IZ BEOGRADA NA LOKACIJI U SAPCU

398.

154/1

25.10.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USOVIMA PROJEKTOVANJA I NADOGRADNJE ZGRADE ISTORIJSKOG ARHIVA U SAPCU

399.

37/1

18.04.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE ILOSA ZA NOVI POGON ZA PROIZVIDNJU BOJA ‘ZORKA-COLOR’ NA LOKACIJI U SAPCU, OPSTINA SABAC

400.

74/1

15.06.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I DOGRADNJE PRIZVODNE HALE NA LOKACIJI MLEKARE U SAPCU, OPSTINA SABAC

401.

125/1

20.10.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRDANJE POSLOVNO-PROIZVODNE HALE FIRME ‘INTERCELL’ NA K.P. 6871/20 K.O. SABAC, OPSTINA SABAC

402.

154/1

30.11.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA PRAVNE ZGRADE FABRIKE BELIH LIMOVA U SAPCU

403.

6/1

19.01.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNOG CENTRA ‘PEZO’ NA LOKACIJI U SAPCU

404.

33/1

04.04.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA U JALOVIKU NA K.P. 1170/8 K.O. JALOVIK, OPSTINA VLADIMIRCI

405.

46/1

05.05.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROSIRENJA POSLOVNE HALE FIRME ‘BMR’ IZ SAPCA NA K.P. 3833/5 K.O. SABAC

406.

82/1

11.08.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA NADOGRADNJE DELA ZGRADE POZORISTA U SAPCU SA SEIZMICKOM MIKROREJONIZACIJOM TERENA

407.

115/1

20.10.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA SANACIJE CRKVE U DOBRICU, OPSTINA SABAC

408.

149/1

26.12.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANAJ SANACIJE ‘SABACKE TVRDJAVE’ NA LOKACIJI U SAPCU

409.

69/1

11.08.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI JANKA VESELINOVICA BROJ 56 U SAPCU NA K.P. 2031 K.O. SABAC, OPSTINA SABAC

410.

90/1

11.10.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI KRALJA MILANA U SAPCU , NA K.P. 1960 K.O. SABAC, OPSTINA SABAC

411.

74/1

25.07.2011.

ELABORAT AO GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE PSOLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 207/1 K.O. SABAC, OPSTINA SABAC

412.

92/1

29.08.2011.

ELABORAT O GEOTEHN ICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNOG KOMPLEKSA NA K.P. 3337/132 K.O. MAJUR, OPSTINA SABAC

413.

111/1

05.10.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNOG KOMPLEKSA CEMENTARE U SAPCU, OPSTINA SABAC

414.

126/1

15.10.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA ‘DUNAV OSIGURANJA’ U SAPCU

414.

77/1

14.08.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI KRALJA MILANA U SAPCU, NA K.P. 1960 K.O. SABAC, OPSTINA SABAC

415.

10/1

30.01.2013.

ELABORAT O GEOTEHNICKI USLOVIMA PROJEKTOVANJA DOGRADNJE POSLOVNE HALE ZA AKUMULATORE NA LOKACIJI U SAPCU

416.

59/1

15.07.2013.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U MASARIKOVOJ ULICI BROJ 19 NA K.P. 5575/1 I 5575/4 K.O. SABAC, GRAD SABAC

417.

59/2

17.07.2013.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE NOVOG POGONA MLEKA U OKVIRU KOMPLEKSA ‘MILOVANOVIC’ NA K.P. 457/3 K.O. PRICINOVIC, GRAD SABAC

418.

82/1

07.10.2013.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA SKLADISTA SA PRETAKALISTEM HEMIKALIJA ZA PROIZVODNJU MINERALNIH DJUBRIVA I PLATOA FIRME ‘ELIXIR ZORKA-MINERALNA DJUBRIVA’ D.O.O. NA LOKACIJI U SPCU

419.

7/1

21.02.2014.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA POSTROJENJA ZA PRECISCAVANJE OTPADNIH VODA IZ FABRIKE CARAPA JUGOHULAHOP, NA K.P. 3373/1 I 3374/1 K.O. MAJUR U SAPCU

420.

50

05.05.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 5598/1 K.O. SABAC, GRAD SABAC

-SREMSKA MITROVICA-

421.

131/1

14.12.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE U NASELJU U ‘BLOKU B’ U SREMSKOJ MITROVICI

422.

95/1

17.11.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU PAVILJONA ZA SMESTAJ OSUDJENIH LICA SA STACIONAZOM U KAZNENO POPRAVNOM ZAVODU U SREMSKOJ MITROVICI

-STARA PAZOVA-

423.

85/1

15.10.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE REKREATIVNO SPORTSKO TURISTICKOG CENTRA NA K.P. 2005,200 I 2007 K.O. SUPDIK, OPSTINA STARA PAZOVA

424.

27/1

10.04.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNIH OBJEKATA ‘GORENJE-TIKI’ NA K.P. 9384/2801 I 9384/317 K.O. STARA PAZOVA U STAROJ PAZOVI

427.

74/1

18.08.2010.

ELABORAT O DETALJNIM INZENERSKOGEOLOSKO-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA ‘VINSKE KUCE’ NA K.P. 69 K.O. SURDUK, OPSTINA STARA PAZOVA

428.

73/1

25.07.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA REKONSTRUKCIJE GRADSKOG TRGA U STAROJ PAZOVI, OPSTINA STARA PAZOVA

429.

21/

15.03.2013.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA FIRME ‘QUATRO HOUSES’ NA K.P. 3277/41 K.O. GOLUBINCI, OPSTINA STARA PAZOVA

ELABORAT

-SURDULICA-

430.

125/1

15.11.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE NOVE KOTLARNICE ZDRAVSTVENOG CENTRA U SURDULICI

-SVILAJNAC-

431.

100/1

08.09.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE PRIVREMENOG SKLADISTA ULJA I MAZIVA U OKVIRU TERMOELEKTRANE MORAVA U SVILAJNCU

-TOPOLA-

432.

12/93

10.07.1993.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA FUNDIRANJA PROIZVODNO POSLOVNOG OBJEKTA TOP GRAFIK U TOPOLI

-TUTIN-

433.

114/1

02.12.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE KOMPLEKSA OTVORENIH BAZENA NA K.P. 413/1,2,3 K.O. TUTIN U TUTINU

-UB-

434.

26/1

20.06.1996.

ELABORAT O GEOMEHANICKIM USLOVIMA IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENOG OBJEKTA MLINSKO-PEKARSKOG PREDUZECA ‘TODOROVIC’ NA UBU

435.

51/3

23.07.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE NOVE OSNOVNE SKOLE U SELU TAKOVU KOD UBA

436.

86/2

16.10.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA DOGRADNJE DOMA ZDRAVLJA U UBU

437.

4/1

31.01.2000.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA DOGRADNJE OSNOVNE SKOLE U SELU RADIJEVU KOD UBA

438.

5/1

01.02.2000.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA DOGRADNJE OSNOVNE SKOLE ‘MILAN MUNJAS’ U UBU

439.

36/1

05.04.2000.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE NOVE OSNOVNE SKOLE ‘RAJKO MIHAILOVIC’-BANJANI-ISTURENO ODELJENJE ‘KOZUAR’ OPSTINA UB

440.

37/1

05.04.2000.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE NOVE OSNOVNE SKOLE ‘ MILAN MUNJAS’ – ISTURENO ODELJENE ‘GVOZDENOVIC’ OPSTINA UB

441.

12/1

12.02.2001.

ELABORAT O INZNJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA, SANACIJE I DOGRADNJE STAMBENE ZGRADE U ULICI VUKA KARADZICA BR.20-24 U UBU

442.

70/1

22.05.2003.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANAJ I IZGRADNJE TRZNOG CENTRA ZELENE PIJACE U BANJANIMA KOD UBA

443.

127/1

12.12.2003.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA POSLOVNO-STAMBENE ZGRADE NA K.P. 300 K.O. UB U UBU

444.

27/2

17.03.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE FABRIKE ZA PRERADU VODE U TAKOVU OPSTINA UB

445.

65/1

14.06.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE SEOSKOG DOMA U SELU TVRDOJEVCU OPSTINA UB

446.

24/1

25.04.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE SPORTSKE HALE U UBU

447.

78/1

09.08.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE POSLOVNIH OBJEKATA NA K.P. 1214/3 K.O. MURGAS-OPSTINA UB-TRGOVINSKOG PREDUZECA ‘VUCIJAK’ IZ UBA

448.

79/1

09.08.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENE ZGRADE NA K.P. 385/3 K.O. UB, OPSTINA UB

449.

87/1

23.08.2005.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA GROBLJA NA K.P. 1305 K.O. BRGULE, OPSTINA UB

450.

112/1

16.08.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE POLICIJSKE STANICE, UB

451.

130/1

29.08.2006.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA GROBLJA NA K.P. 483, 488 K.O. TVRDOJEVAC, OPSTINA UB

452.

31/1

02.03.2007.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROSIRENJA GROBLJA U UBU NA K.P. 931, 926/1 I 926/2 K.O. UB, OPSTINA UB

453.

71/1

07.06.2007.

ELABORAT O GEOYTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P.112/1 K.O. VRHOVINE, VLASNIKA BOJIC ZIVKA IZ VRHOVINA OPSTINA UB

454.

103/1

27.08.2007.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM I HIDROGEOLOSKIM USLOVIMA PROSIRENJA GROBLJA NA K.P. 603, 604, 613/3 K.O. SOVLJAK, OPSTINA UB

455.

163/1

24.12.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENE KUCE U UBU NA K.P. 84/3 K.O. GUNJEVAC

456.

164/1

25.12.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENE KUCE U UBU NA K.P. 341/3 TRNJACI

457.

15/1

15.02.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNO STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 126 K.O. UB, OPSTINA UB

458.

44/1

30.04.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA REKONSTRUKCIJE ODLAGALISTA JALOVINE ZA SEPARACIJE KVARCNOG PESKA U CUCAGAMA, OPSTINA UB

459.

52/1

24.05.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE POTPORNOG ZIDA U UBU NA K.P.480/6 K.O. UB, OPSTINA UB

460.

88/1

15.08.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I DOGRADNJE ZGRADE OBDANISTA U UBU, OPSTINA UB

461.

133/1

29.11.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE BENZINSKE PUMPE NA K.P. 1867/1 K.O. STUBLENICA, OPSTINA UB

462.

44/1

01.06.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA STAMBENO POSLOVNE ZGRADE NA K.P. 198/1 K.O. UB, OPSTINA UB

463.

34/1

03.05.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE FARME NA K.P. 1634/7 K.O. TAKOVO, OPSTINA UB

464.

115/1

14.10.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE FARME ZA TOV BROJLERA NA LOKACIJI ‘STARO VRELO’ AN K.P. 2433/14 K.O. BANJANI, OPSTINA UB

465.

16/1

14.03.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 199/1 K.O. UB, OPSTINA UB

466.

57/1

25.06.2012.

ELABORAT O GEOTEHN ICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 490/4 I 490/2 K.O. UB I REGULKACIJE KORITA POVREMENOG POTOKA OPSTINA UB

467.

57/2

11.07.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 341/2 K.O. TRNJACI, OPSTINA UB

468.

70/4

11.07.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 361/3 K.O. UB OPSTINA UB

469.

59/1

21.10.2014.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMAPROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 1169 K.O. UB, OPSTINA UB

470.

53/1

24.07.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 3999, 411/1 I 411/2 K.O GUNJEVAC, OPSTINA UB

471.

63/1

17.08.2015.

EALBORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P790/1 K.O OP-STINA UB

472.

83/1

27.10.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU ZGRADE OSNOVNE SKOLE NA K.P. 454 K.O. KALINOVAC, OPSTINA UB

473

90/1

05.11.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENIH OBJEKATA NA K.P 890/1 K.O. UB, OPSTINA UB

474.

87/1

08.08.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI ULICE ’30 JUNA’ U UBU

475.

2/1

10.01.2017.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKO-GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENIH OBJEKATA NA K.P. 921/1 K.O. UB OPSTINA UB

-UZICE-

476.

73/1

12.08.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA SPROVODJENJA SANACIONIH MERA NA LOKACIJI DALEKOVODNOG STUBA NA ‘TC TERAZIJE’ U UZUCU

477.

73/1

31.01.2011.

ELABORAT O EOTEHNICKI USLOVIMA IZRADE PROJEKTAIZVEDENOG STANJA GRADSKE BRANE NA RECI DJETINJI UUZICU

478.

7/1

01.02.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU HLADNJACE NA K.P. 885, 886, 888/2, 888/3, 889 I 890 K.O. POZEGA, OPSTINA POZEGA

479.

85/1

30.07.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE OBJEKTA UO2 I OKRETNICE U OKVIRU FABRIKE STRELJACKE MUNICIJE U UZICAMA KOD POZEGE

480.

31/1

27.04.2017.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU POSLOVNOG OBJEKTA BROJ 1 NA K.P. 3716 K.O. SEVOJNO, OPSTINA UZICE

481.

31/2

27.04.2017.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU POSLOVNOG OBJEKTA BR.2 NA K.P. 3716 OPSTINA UZICE

-VALJEVO-

482.

42/1

27.09.1994.

ELABORAT O GEOMEHANICKIM USLOVIMA IZGRADNJE PROIZVODNE HALE BR.5 U KRUGU PREDUZECA ‘VUJIC U VALJEVU

483.

46/1

24.10.1994.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA ‘EKA KORPORACIJA U POPUCKAMA KOD VALJEVA

484.

54/3

28.03.1995.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE POMOCNE ZGRADE I OBJEKTA ZA PRECISCAVANJE OTPADNIH VODA U KRUGU KOZARE U VALJEVU

485.

60/3

16.05.1995.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA NADOGRADNJE OSNOVNE SKOLE ‘MILOVAN GLISIC’ U KAMENICI KOD VALJEVA

486.

63/1

15.06.1995

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA ZA POTREBE VALJEVSKE STAMPARIJE KOD STARE STOCNE PIJACE

487.

73/1

03.10.1995.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNIH OBJEKATA ISTRAZIVACKE STANICE U PETNICI KOD VALJEVA

489.

13/1

29.02.1996

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA PREDUZECA ‘VUJIC’ KOD STARE ZELEZNICKE STANICE U VALJEVU

490.

14/1

14.03.1996.

ELABORAT O GEOMEHANICKIM USLOVIMA FUNDIRANJA OBJEKTA BR.7 U SKLOPU NOVE ZELENE PIJACE U VALJEVU

491.

44/1

08.11.1996.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA URBANIZACIJE NA DELU TERENA KOJI PRIPADA KATASTARSKOJ PARCELI BR.9305 K.O. VALJEVO U VALJEVU

492.

45/1

25.11.1996.

ELABORAT O GEOMEHANICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE U ULICI ZIKICE JOVANOVICA U VALJEVU A ZA POTREBE ‘INOS-ANGROSIROVINE’ IZ VALJEVA

493.

5/1

25.02.1997

ELABORAT O GEOMEHANICKIM USLOVIMA IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENIH OBJEKATA U KRUGU FABRIKE ‘UZOR’U VALJEVU

494.

20/3

11.06.1997.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE BENZINSKE STANICE VALJEVO-ISTOK-OBILAZNICA U VALJEVU

495.

5/2

12.02.1998.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA ‘BOS KOMPANI’ U POPUCKAMA KOD VALJEVA

496.

6/2

06.03.1998.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA PREDUZECA ‘BLIST’ U BELOSEVCU KOD VALJEVA

497.

21/1

30.05.1998.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE SPORTSKO-POSLOVNOG CENTRA ‘VALJEVO’

498.

28/1

24.07.1998.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE NOVOG GROBLJA U VALJEVU

499.

30/1

26.08.1998.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA PREDUZECA ‘INTER KOMERC’ U KAMENICI KOD VALJEVA

500.

33/1

11.09.1998.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE NOVE OSNOVNE SKOLE U DIVCIMA KOD VALJEVA

501.

38/1

02.11.1998.

PROJEKAT DETALJNIH INZENJERSKOGEOLOSKIH ISTRAZIVANJA LOKACIJE NA KOJOJ SE PREDVIDJA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJE SPORTSKO-POSLOVNOG CENTRA VALJEVO

502.

50/1

20.11.1998.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE OBJEKTA ZA POTREBE KOMPANIJE ‘RADOVIC COMPANI’ NA PETOM PUKU U VALJEVU

503.

22/1

07.04.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENE KUCE MARKOVIC JORDANA U GORNJOJ GRABOVICI KOD VALJEVA

504.

22/1

13.04.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE HLADNJACE NA KATASTARSKIM PARCELAMA 61/2, 61/6 U K.O.VALJEVO-BELOSEVAC

505.

48/1

20.07.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENIH OBJEKATA U NASELJU ‘MILORAD PAVLOVIC’ U VALJEVU

506.

88/1

20.10.1999.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE NOVE ZGRADE MINISTARSTVA UNUTRASNJIH POSLOVA-SEKRETARUJATA U VALJEVU

507.

96/1

25.11.1999.

ELABORAT U INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE AURODROMA U DIVCIMA KOD VALJEVA

508.

26/1

05.03.2000.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE OSNOVNE SKOLE ‘MILOVAN GLISIC’ NA BRDU BORICEVAC-OPSTINA VALJEVO

509.

44/1

10.05.2000.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE NOVE ZGRADE MINSTARSTVA UNUTRASNJIH POSLOVA U VALJEVU

510.

52/1

27.05.2000.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I I ZGRADNJE POSTROJENJA ZA PUNJENJE GASA PREDUZECA ‘INOS-ANGROSIROVINA’ IZ VALJEVA

511.

17/1

14.02.2001.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE FABRIKE ZA FLASIRANJE VODE PREDUZECA ‘VUJIC’ U PETNICI KOD VALJEVA

512.

35/2

20.04.2001.

ELABOARAT INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNO-MAGACINSKOG OBJEKTA PREDUZECA ‘HEMOTERM’ NA LOKACIJI U VALJEVU

513.

57/1

28.06.2001.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA POSLOVNO-PROIZVODNOG KOMPLEKSA PREDUZECA ‘POLIFORM’ U SELU BELOSEVCU KOD VALJEVA

514.

66/1

11.08.2001.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA SAVIC MLADENA U SELU LUKAVCU KOD VALJEVA

515.

80/1

10.12.2001.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENOG OBJEKTA NA K.P.9305/12 K.O. VALJEVO VLASNIKA SMILJANIC MILANA I SMILJANIC GOSPAVE IZ VALJEVA

516.

9/1

27.02.2002.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POGONA KAMENOREZACKE RADNJE MILANA DAVIDOVIC U SELU OSLADICU OPSTINA VALJEVO

517.

38/1

15.06.2002.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA SUMARSKE RADNJE ‘SUMAR’ U POPUCKAMA KOD VALJEVA

518.

53/1

10.08.2002.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE HALE PREDUZECA ‘GREDA’ IZ VALJEVA NA LOKACIJI U BUJACICU

519.

54/1

13.08.2002.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE PROIZVODNE HALE PREDUZECA ‘UNA’ IZ VALJEVA NA LOKACIJI U RADJEVOM SELU-OPSTINA VALJEVO

520.

67/1

01.10.2002.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA PREDUZECA ‘JANI’ I ‘PIONIR’ NA LOKACIJI U PAUNAMA KOD VALJEVA

521.

71/1

31.10.2002

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA PREDUZECA ‘AUSTROTERM’ NA LOKACIJI U VALJEVU

522.

73/1

05.11.2002.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKUM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENIH OBJEKATA PREDUZECA GREDA NA LOKACIJI ‘ZLOKUCANI’ U VALJEVU

523

82/1

15.12.2002.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA PREDUZECA ‘GREDA’ NA LOJKACIJI U BUJACICU KOD VALJEVA

524.

2/1

17.02.2003.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE PROZIVODNOG KOMPLEKSA PREDUZECA ‘VALJEVOPREVOZ’ NA LOKACIJI U SELU BELOSEVAC KOD VALJEVA

525.

24/1

04.03.2003.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE I PROJEKTOVANJA POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 786 K.O. VALJEVO NA LOKACIJI U RADJEVOM SELU, VLASNIKA ANDRIC DRAGANA IZ VALJEVA

526.

27/1

10.03.2003.

ELABORAT O INZENJERWSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE ZGRADE POSTE NA LOKACIJI U SEDLARIMA KOD VALJEVA

527.

30/1

13.03.2003.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE POSLOVNE ZGRADE NA K.P.41 K. O. BUJACIC OPSTINA VALJEVO VLASNIKA DOBROSAVLJEVIC ZORANA

528.

36/1

29.03.2003.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 2767 K.O. VALJEVO

529.

119/1

02.12.2003.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA MOSTA PREKO REKE JABLANICE U SEDLARIMAKOD VALJEVA

530.

120/1

04.12.2003.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA MOSTA PREKO REKE JABLANICE U BEBICA ULICI KOD VALJEVA

531.

85/1

25.06.2003.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA SANACIJE STAMBENE ZGRRADE, ODNOSNO IZGRADNJE NOVE ZGRADE NA K.P. 51 K.O. VALJEVO U ULICI JAKOVA NENADOVICA OPSTINA VALJEVO

532.

126/1

12.12.2003.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA USTANOVE ZA SMESTAJ STARIH LICA U VALJEVU

533.

6/1

13.01.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA U SLEU KOTESICA KOD VALJEVA

534.

23/1

01.03.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE HLADNJACE U SELU DRACICU, OPSTINA VALJEVO

535.

74/2

07.07.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE FILSULTURNE SALE POLJOPRIVREDNE SKOLEU VALJEVU –OPSTINA VALJEVO

536.

75/1

11.07.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE SKLADISNOG KOMPLEKSA PREDUZECA ‘AGRO-MARKET’ NA LOKACIJI U DIVCIMA KOD VALJEVA

537.

82/1

20.07.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE GRADSKE TOPLANE U VALJEVU

538.

99/1

20.09.2004.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE KUCE U JOVENJI, VLASNIKA GACIC CEDOMIRA, OPSTINA VALJEVO

539.

*

*

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 1024 K.O. LOZNICA, OPSTINA VALJEVO

540.

44/1

01.06.2005

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 582 K.O. RADJEVO SELO, VLASNIKA KRUNIC VOJISLAVA OPSTINA VALJEVO

541.

51/1

23.06.2005.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM I HIDROGEOLOSKIM USLOVIMA SANACIJE PRIVREMENE GRADSKE DEPONIJE U VALJEVU

542.

71/1

28.07.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 3864/7 K.O. VALJEVO PREDUZECA ‘SEZAM 014’ IZ VALJEVA

543.

76/1

01.08.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P.1063 K.O. DONJA BUKOVICA, OPSTINA VALJEVO VLASNIKA TIMOTIC BOGOLJUBA

544.

84/1

22.08.2005.

EALBORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 4305 K.O. VALJEVO, OPSTINA VALJEVO, VLASNIKA ILIC ZIVOJINA IZ VALJEVA

555.

97/1

14.09.2005

EALBORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE SKLONISTA U KRUGU FABRIKE ‘VUJIC’ U VALJEVU

556.

107/1

17.10.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 51 K.O. VALJEVO U ULICI JAKOVA NENADOVICA, OPSTINA VALJEVO

557.

114/1

07.11.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA PREDUZECA ‘VALJEVAC’ NA K.P. 9185/2 K.O. VALJEVO U BUJACICU, OPSTINA VALJEVO

558.

127/1

10.12.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNO-PROIZVODNOG KOMPLEKSA ‘GORENJE’ NA LOKACIJI U VALJEVU

559.

129/1

12.12.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE U NOVOM NASELJU NA K.P. 1461/3 K.O. VALJEVO

560.

130/1

14.12.2005.

EALBORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE U NASELJU SRETEN DUDIC NA K.P. 2862/1 K.O. VALJEVO

561.

137/1

29.12.2005.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE ZGHRADE NA LOKACIJI ‘JADAR’ AN K.P. 7627 I 7623 VALJEVO, OPSTINA VALJEVO

562.

*

*

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADENJE ELEKTROMREZE I JAVNE RASVETE U ULICI VOJVODE MISICA U VALJEVU, OPSTINA VALJEVO

563.

18/1

15.02.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE PROIZVODNE HALE ‘BRACA TODOROVIC’, NA LOKACIJI U GORICU, OPSTINA VALJEVO

564.

36/1

05.04.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNE HALE PREDUZECA ‘PUBLIK’ NA K.P. 2320/6 K.O. POPUCKE OPSTINA VALJEVO

565.

39/2

10.04.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE KUCE K.O. BEOMUZEVIC-OPSTINA VALJEVO VLASNIKA GROZDANA MILOSEVICA IZ BEOMUZEVICA

565.

48/1

17.04.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNE HALE PREDUZECA ‘BLIST’ NA K.P. 10559 K.O. VALJEVO U VALJEVU

566.

81/1

23.06.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE I PROJEKTOVANJA MAGACINA NA K.P. 275/1 K.O. DIVCI PREDUZECA ‘VOCAR’ D.O.O OPSTINA VALJEVO

567.

89/1

11.07.2006.

ELABORAT O GEOMEHANICKIM USLOVIMA REGULACIJE TOKA REKE KOLUBARE OD MOSTA NA OBILAZNOM PUTU VALJEVO-UZICE NA USCU REGULISANOG TOKA REKE LJUBOSTINJE (pored privremene gradske deponije)

568.

133/1

15.09.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA STAMBENE ZGRADE NA K.P. 1463/9 K.O. VALJEVO NA LOKACIJI U NOVOM NASELJU,OPSTINA VALJEVO

569.

169/1

14.12.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE JAVNE RASVETE U PRESERNOVOJ ULICI, OPSTINA VALJEVO

570.

170/1

14.12.2006.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE JAVNE RASVETE NA DELU OBILAZNOG PUTA NA RADINOM BRDU, OPSTINA VALJEVO

571.

3/1

05.01.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA NOVE PROIZVODNE HALE U OKVIRUKOMPLEKSA PREDUZECA ‘VALJEVAC’ U BUJACICU, OPSTINA VALJEVO

572.

12/1

27.01.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA NOVE CRKVE U MANASTIRU CELIJE KOD VALJEVA

573.

17/1

12.02.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE KONGRESNOG CENTRA ‘DIVCIBARE’ NA DIVCIBARAMA, OPSTINA VALJEVO

574.

39/1

19.04.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENIH ZGRADA NA K.P. 6867, 6866/1, 6866/2 I 68633/3 K.O. VALJEVO

575.

49/1

05.05.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE NA K.P. 150/36 K.O. VALJEVO U PRESENOVOJ ULICI ZA POTREBE OPSTINSKE STAMBENE AGENCIJE U VALJEVU, OPSTINA VALJEVO

576.

68/1

05.06.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE POSLOVNIH OBJEKATA NA K.P. 36/9 I 36/10 K.O. KLINCI, OPSTINA VALJEVO

577.

70/1

07.06.2007.

ELABORAT O HIDROGEOLOSKIM I INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE RIBNJAKA NA K.P. 419/1 K.O. BELOSEVAC, OPSTINA VALJEVO

578.

138/1

07.11.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA KRUNIC PANTELIJE U RADJEVOM SELU NA K.P. 601/1 K.O. VALJEVO

579.

160/1

14.12.2007.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGTRADNJE POSTROJENJA ZA PRECISCAVANJE OTPADNIH VODA NA LOKACIJI ‘KLANICE U DIVCIMA’, OPSTINA VALJEVO

580.

*

*

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE HLADNJACE U STAVAMA NA K.P. 8/3 I 11/4 K.O. SITARICE, OPSTINA VALJEVO

581.

5/1

09.01.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE FABRIKE ZA ASEPTIK PRERADU VOCA U BELOSEVCU KOD VALJEVA, OPSTINA VALJEVO

582.

12/2

07.02.2008.

EALBORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE ULICE ‘9. MAJ U VALJEVU, OPSTINA VALJEVO

583.

29/1

03.04.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE PUTA ‘M-4-MLADJEVO, OPSTINA VALJEVO

584.

31/1

04.04.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM ULOVIMA SANACIJE STAMBENE KUCE NA K.P. 544/1 K.O. LUKAVAC, VLASNIKA PANTIC LJUBINKE, OPSTINA VALJEVO

585.

45/1

04.05.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENIH OBJEKATA U KARADJORDJEVOJ ULICI U VALJEVU, OPSTINA VALJEVO

586.

67/1

05.08.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA POSLOVNE HALE NA K.P. 1547/23 K.O. POPUCKE OPSTINA VALJEVO

587.

80/1

31.07.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA REKONSTRUKCIJE PUTA ‘DONJI TAOR-POVLENSKA KOSA’, OPSTINA VALJEVO

588.

81/1

08.08.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNO-STAMBENE ZGRADE NA UGLU PANTICEVE I MISARSKE ULICE NA K.P. 6560 K.O. VALJEVO, OPSTINA VALJEVO

589.

90/1

17.08.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA UPRAVNE ZGRADE U OKVIRU KOMPLEKSA ‘DIVCI’ NA K.P. 275/3 K.O. DIVCI, OPSTINA VALJEVO

590.

94/1

18.08.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA NADOGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 7422/2 K.O. VALJEVO , OPSTINA VALJEVO

591.

97/1

27.08.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 7146/5 K.O. VALJEVO, OPSTINA VALJEVO

592.

100/1

03.09.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE BENZINSKE PUMPE ‘PETROL’ NA K.P. 12276,1277 I 1278/1 K.O. VALJEVO, OPSTINA VALJEVO

593.

113/1

17.10.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE I PROJEKTOVANJA POSLOVNIH HALA FIRMA ‘BRACE TODOROVIC’ IZ VALJEVA NA K.P. 1813/8 I 1813/10 K.O. VALJEVO

594.

140/1

09.12.2008.

ELABORAT O GEOMEHANICKIM USLOVIMA REKONSTRUKCIJE PUTA ‘ELEKTROISTOK-JASENICA-ZABRDICA’ U VALJEVU

595.

148

24.12.2008.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA USTANOVE ZA SMESTAJ STARIH LICA U VALJEVU NA NIVO GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA

596.

37/1

23.05.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANAJ I IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 697/6 K.O. VALJEVO NA PETOM PUKU U VALJEVU

597.

45/1

05.06.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 7202/5 K.O. VALJEVO, OPSTINA VALJEVO

598.

54/1

30.06.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNOG KOMPLEKSA NA K.P. 6653, 6654, 6665 K.O. VALJEVO U ULICI VUKA KARADZICA U VALJEVU

599.

72/1

26.08.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA FABRIKE LOVACKE MUNICIJE NA K.P.1087 K.O. LUKAVAC, OPSTINA VALJEVO

600.

90

04.11.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA APARTMANA NA K.P. 797/5 K.O. DIVCIBARE OPSTINA VALJEVO

601.

91/1

09.11.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA APARTMANA NA K.P. 795 DIVCIBARE, OPSTINA VALJEVO

602.

98/1

07.12.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA APARTMANA NA K.P. 609/11 K.O. DIVCIBARE, OPSTINA VALJEVO

603.

99/1

18.12.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA LEGALIZACIJE POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 9184/10 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

604.

103/1

30.12.2009.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNOG KOMPLEKSA NA K.P. 694/21 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

605.

23/1

22.03.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA PARTERNOG DUREDJENJA KOMPLEKSA OSNOVNE SKOLE ‘MILOVAN GLISIC’ NA LOKACIJI BORICEVAC U VALJEVU

606.

24/1

26.03.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE OBJEKTA MESNE ZAJEDNICE NA K.P. 278 K.O. VUJINOVACA U POCUTI

607.

31/1

29.04.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE OBJEKTA LABORATORIJE I PROSIRENJA RESTORANA ‘IS PETNICA’ GRAD VALJEVO

608.

47/1

17.06.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA PARTERNOG UREDJENJA ‘IS PETNICA’ NA K.P. 248/1 K.O. VALJEVO

609.

55/1

01.07.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICIK USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNOG OBEKTA U ULICI V PUK BR.19 NA K.P. 311/1 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

610.

60/1

07.07.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE OBDANISTA U MZ GRADAC U SUVOBORSKOJ ULICI NA K.P. 9298/8 I 9298/9 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

611.

65/1

23.07.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENIH OBJEKATA NA K.P. 11283/1 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

612.

75/1

23.08.2010


ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKO-GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA IZGRADNJE FABRIKE ZA DEHIDRATACIJU JAJA NA K.P. 151/2 K.O. BELOSEVAC, GRAD VALJEVO

613.

79/1

01.09.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA U PRSERNOVOJ ULICI, U MESNOJ ZAJEDNICI PETI PUK NA K.P. 80 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

614.

84/1

07.09.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNOG KOMPLEKSA NA K.P 6572 K.O. VALJEVO

615.

93/2

21.10.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE VISEPORODICNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 6400 K.O. VALJEVO

616.

117/1

23.12.2010.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE DESTILERIJE NA K.P. 608/2 K.O. STANINA REKA

617.

4/1

12.02.2011.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE TRANSFER STANICE NA K.P. 2204 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

618.

12/1

25.02.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJUE STAMBENOG NASELJA U SESTOJ LICKOJ ULICI NA K.P. 10002 I 1000/3 K.O. VALJEVO GRAD VALJEVO

619.

15/1

11.03.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE SPORTSKO-KOMERCIJALNOG CENTRA NA K.P. 7022/1 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

620.

32/1

16.04.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE SPORTSKE HLE ‘STUDENT’ NA K.P. 6862 K. O. VALJEVO

621.

45/1

27.05.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE MOSTA PREKO REKE RABAS U SELU LUKAVCU, KOD VALJEVA

622.

53/1

17.06.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENIH OBJEKATA U ULICI MILOVANA GLISICA NA K.P. 10698 KI.O. VALJEVO , GRAD VALJEVO

623.

65/2

25.07.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 779/6 I 779/7 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

624.

75/1

27.07.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE MAGACINA GOTOVIH PROIZVODA U OKVIRU KOMPLEKSA ‘GORENJE APARATI’ NA K.P. 7022 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

625.

91/1

27.08.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA SANASCIJE PPODNE PLOCE POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P 835/10 BELOSEVAC GRAD VALJEVO

626.

96/1

30.11.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 6680/1 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

627.

99/1

08.10.2011.

ELABORAT O GEOTEHICKIM USLOVIMA DOGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA U OKVIRU KOMPLEKSA PREDUZECA ‘VALY’ U BELOSEVCU, GRAD VALJEVO

628.

110/1

05.10.2011.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POTPORNOG ZIDA IZNAD SMESTAJNOG OBJEKTA U OKVIRU KOMPLEKSA ‘IS PETNICA’ U PETNICI KOD VALJEVA

629.

132/1

09.12.2011.

ELABORAT O GEOMEHANCKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 8445 K.O. VALJEVO GRAD VALJEVO

630.

20/1

24.03.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE KOMPLEKSA BENZINSKE STANICE ‘VALJEVO 3’ NA K.P. 2520/2, 2520/3 I 2521/2 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

631.

25/1

05.04.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE PROIZVODNOG OBJEKTA U OKVIRU KOMPLEKSA ‘GORENJE APARATI’ NA K.P. 7024/6 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

632.

35/1

07.05.2012.

ELABORAT O DETALJNIM INZENJERSKOGEOLOSKIM-GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE ZATVORENOG OLIMPIJSKOG BAZENA U OKVIRU SRC ‘PETNICA’ NA K.P. 190 K.O. PETNICA, U PETNICI KOD VALJEVA

633.

40/1

14.05.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 8341 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

634.

40/2

14.05.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 8425 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

635.

84/1

12.09.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA DOGRADNJE NOVE BATERIJE CELIJA ZA SKLADISTENJE KRMNE SMESE U OKVIRU ‘FSH UNIP+’ D.O.O. K.P. 2517 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

636.

107/1

15.11.2012.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE POSLOVNIH OBJEKATA NA K.P. 835/10836/1 K.O. BELOSEVAC, GRAD VALJEVO

637.

14/1

07.02.2013.

ELABORAT O DETALNJIM INZENJERSKOGEOLOSKO-GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA ‘MBS VIDIC COMPANY’ NA K.P.5160/2 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

638.

18/1

27.02.2013.

ELABORAT O DETALJNIM GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE PROJEKATA U OKVIRU ‘ETNO-CENTRA’ NA K.P. 255/1 K.O. PETNICA U PRVOJ FAZI

639.

72/1

15.08.2013.

ELABORAT O GEOMEHANICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA MERE ZA SANACIJU POTPORNOG ZIDA U JAZU (ULICA KNEZ MIHAILOVA) KOD FIRME ‘RAZVITAK’ U VALJEVU

640.

72/2

15.08.2013.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA MERA ZA SANACIJU POTPORNOG ZIDA U BIHACKOJ ULICI BR.8 U VALJEVU

641.

78/1

12.09.2013.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE PORODICNOG STAMBENOG OBJEKTA VLASNIKA DRAGANA POPOVICA NA K.P. 2432 K.O. KAMENICA, GRAD VALJEVO

642.

81/1

07.10.2013.

ELABORAT O PRELIMINARNIM USLOVIMA IZGRADN JE POSLOVNIH OBJEKATA NA K.P. 428/1, 428/8 K.O. BELOSEVAC, GRAD VALJEVO

643.

89/1

29.10.2013.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNIH GRADJEVINSKIH PROJEKTA STAMBENO-POSLOVNIH OBJEKATA U ULICI VUKA KARADZICA NA K.P. 6653, 666/1 I 6663/2 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

644.

107/1

12.12.2013.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE TRENING HALE ZA FUDBAL I RUKOMET NA K.P. 7634 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

645.

36/1

07.07.2014.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 4784 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

646.

41/1

28.08.2014.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA POJEKTOVANJA I IZGRADNJE REZERVOARA ZA VODOSNABDEVANJE ‘DIVCI’ NA K.P. 34 K.O. DIVCI, GRAD VALJEVO

647.

15/1

09.03.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU STAMBENO-PSOLOVNOG OBJEKTA NA K.P.8673 K.O. VALJEVO

648.

15/2

09.03.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA CRKVE SVETOG NEKTARIJA EGINSKOG N AK.P. 8628/3 VALJEVO, GRAD VAJEVO

649.

28/1

23.04.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA PRIBVLJANJE RESENJA KOJIM SE ODOBRAVA IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI POMOCNOG OBJEKTA (GARAZA I OSTAVA) FIRME ‘TOMAS KOMERC’ NA K.P. 66/1 K.O. VALJEVO GRAD VALJEVO

650.

29/1

24.04.2015

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU POSLOVNOG OBJEKTA FIRME ‘POLIFORM’ NA K.P. 77 K.O. BELOSEVAC, GRAD VALJEVO

651.

41/1

15.05.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU REKONSTRUKCIJE I IDGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 6720 K.O. GRAD VALJEVO

652.

58/1

12.08.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU POSLOVNOG OBJEKTA FIRME ‘CETNIK’ NA K.P. 7202/8 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

653.

68/1

28.08.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 6720 K.O. VALJEVO

654.

78/1

05.10.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA POTPORNE KONSTRUKCIJE ZA PRIBAVLJANJE RESENJA KOJIM SE ODOBRAVA IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI POTPORNE KONSTRUKCIJE FIRME ‘TOMAS KOMERC’ NA K.P. 66/1 VALJEVO, GRAD VALJEVO

655.

79/2

05.10.2015.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU NOVOG OBJEKTA ZA INDUSTRIJSKU PROIZVODNJU-PROIZVODNE HALE ZA HLADNO I ROTACIONO ISTISKIVANJE ZA POSLOVNO ADMINISTRATIVNIM DELOM, U OKVIRU KOMPLEKSA ‘KRUSIK’ A.D.VALJEVO, NA K.P. 698/2 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

656.

33/1

31.03.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA TEMELJA ZA PRESE UNUTAR OBEJKTA ‘KOVACKI CENTAR-STARO UBADANJE’ GRAD VALJEVO

657.

93/1

25.08.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU VISEPORODICNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 6108 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

658.

121/1

09.11.2016.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA FIRME ‘ONER’ NA K.P. 235/10 K.O. BELOSEVAC, GRAD VALJEVO

659.

106/1

07.10.2016.

ELABVORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE POSTOJECEG OBJEKTA NA K.P. 66/1 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

660.

14/1

23.02.2017.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA 2A I 2B U ULICI VUKA KARADZICA BROJ 43 GRAD VALJEVO

661.

76/1

11.08.2017.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE OBJEKTA ‘STARO UBADANJE’ NA K.P. 698/16 K.O. VALJEVO, GRAD VALJEVO

662.

*

*

IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 9750/30 I 9730/27 I DR. U K.O. VALJEVO ( BEZ TEKSTA)

-VRSAC-

663.

75/1

09.09.2013.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE GLAVNOG GRADJEVINSKOG PROJEKTA NOVE PIJACE U OPSTINI VRSAC

-POZEGA-

664.

117

12.12.2017.

ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZRADE PROJKETA ZA GRADJEVINSLU DOZVOLU POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 984/3 K.O. POZEGA, OPSTINA POZEGA

KUĆE
Red.br. Broj Datum Izveštaj/ mišljenje

1.

 

Decembar 2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA GRADNJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 3757 K.O. VALJEVO OPSTINA VALJEVO-VLASNIKA TOSIC ILIJE ( izmedju ul.15 septembra kod broja 120 I ulice Jakova Nenadovica) *sa busotinama

2.

84/1

26.12.2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 2182/2 K.O. POPUCKE U OPSTINI VALJEVO VLASNIKA CIRIC DRAGANA *sa busotinama

3.

 

Decembar 2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA GRADNJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 3757 K.O. VALJEVO OPSTINA VALJEVO-VLASNIKA TOSIC ILIJE ( izmedju ul.15 septembra kod broja 120 I ulice Jakova Nenadovica) *sa busotinama

4.

90/1

29.12.2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE NA K.P. BR.232/2 K.O. RADJEVO SELO-OPSTINA VALJEVO VLASNIKA STEVANOVIC SVETLANE (Radjevo selo) *sa busotinama

5.

89/1

30.12.2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 8872 K.OP. VALJEVO U OPSTINI VALJEVO VLASNIKA MILENE LUKIC ( u Kolubarskoj ulici sa desne strane reke Kolubare) *sa busotinama

6.

88/1

30.12.2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBEKATA NA K.P. 41 K.O. BUJACIC U OPSTINI VALJEVO VLASNIKA ZORANA DOBRIVOJEVICA ( 250m od raskrsnice sa Rajkovackom ulicom) *sa busotinama

7.

87/1

28.12.2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE NA K.P.694/17 K.O.VALJEVO-KORISNIKA MITROVIC RATIBORA IZ VALJEVA ( ulica Palih boraca bb) *sa busotinama

8.

86/1

28.12.2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE NA K.P. 1094/3 K.O. VALJEVO-VLASNIKA BELIC DRAGANA IZ VALJEVA (ULICA Ratomira Vasiljevica) *sa busotinama

9.

85/1

28.12.2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE NA K.P. 9741 K.O. VALJEVO U OPSTINI VALJEVO VLASNIKA MILANA OBUCINE IZ VALJEVA (sa leve strane puta Valjevo-Uzice an raskrsnici sa obilaznicom I skretanja u selo Zabare na Radinom brdu) *sa busotinama

10.

79/1

31.11.2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 9851/1 K.O. VALJEVO-VLASNIKA JOVANOVIC SLOBODANA IZ VALJEVA ( ul. Sesta licka 37) *sa busotinama

11.

75/1

11.11.2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE NA K.P. 5028/21 K.O. VLASNIKA MILOVANOVIC DRAGANA I VIDOSAVE IZ VALJEVA ( Majevicka ulica) *sa busotinama

12.

76/1

15.11.2002.

MISLJENE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE NA K.P. 10311 K.O. VALJEVO-VLASNIKA KRSTIC ZELJKA I BRANKE IZ OSECINE (Gunduliceva ulica) *bez busotina

13.

65/1

23.09.2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE NA KATASTARSKIM PARCELAMA BR.52 I 53 K.O. VALJEVO U VALJEVU ( ulica Jakova Nenadovica) *sa busotinama

14.

64/2

20.09.2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE NA K.P. 110 K.O. VAROS KOSJERIC VLASNIKA GAVRILOVIC GROZDENA IZ KOSJERICA ( na samom ulasku u Kosjeric) *sa busotinama

15.

64/1

20.09.2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE NA K.P. 284/2 K.O. VAROS KOSJERIC-VLASNIKA JERINIC MILUNA IZ KOSJERICA (na ulasku u Kosjeric) *sa busotinama

16.

58/1

25.08.2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE NA K.P. BR.5009/17 K.O. VALJEVO-VLASNIKA SIMIC MILENKA IZ VALJEVA ( ulica Brace Nedic bb) *sa busotinama

17.

57/1

25.08.2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA GRADNJE NA K.P. 5009/16 I K.P. 5009/15 K.O. VALJEVO-VLASNIKA KRSTIC RADMILE I ZORANA I JOVICE SPASIC IZ VALJEVA ( Ulica Brace Nedic bb) *sa busotinama

18.

56/1

18.08.2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE NA K.P. 5009/13 K.O. VALJEVO-VLASNIKA PANTELIC MIROSLAVA (ulica Brace Nedic) *sa busotinama

19.

55/1

18.08.2002.

MISLJENJE O INZE NJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE NA K.P. 5009/18 K.O. VALJEVO-VLASNIKA MATIC DUSANA IZ VALJEVA (ulica Bace Nedic bb) *sa busotinama

20.

24/1

15.04.2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA GRADNJE POMOCNO-POSLOVNOG OBJEKTA NA K.P. 9531/8 K.O. VALJEVO VLASNIKA VESIC ZORANA IZ VALJEVA ( ulica Duska Radovica) *sa busotinama

21.

21/1

27.03.2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 9591/9 K.O. VALJEVO, VLASNIKA MILINKA JOVANOVICA ( u prostoru Radinog brda) *sa busotinama

22.

18/1

21.03.2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 9591/12 K.O. VALJEVO, VLASNIKA DRAGANA VICENTICA IZ VALJEVA ( u prostoru Radinog brda) *sa busotinama

23.

17/1

20.03.2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 1024/5 K.O. RADJEVO SELO, VLASNIKA ILIC MILETE IZ VALJEVA ( ulica Jakova Nenadovica) *sa busotinama

24.

16/1

11.03.2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 9591/11 K.O. VALJEVO, VLASNIKA SAVIC DRAGANA IZ VALJEVA ( u prostoru Radinog brda) *sa busotinama

25.

 

Februar 2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I GRADNJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 9591/7 K.O. VALJEVO, VLASNIKA DJORDJIC SLOBODANA IZ VALJEVA ( Radino brdo, Rtanjska ulica)*sa busotinama

26.

 

Februar 2002.

MISLJENJE O INZENJRSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE OBJEKATA NA K.P. 4012 K.O. VALJEVO, VLASNIKA MAKSIC SLAVICE IZ VALJEVA (Djerdapska ulica) *sa busotinama

27.

 

Februar 2002.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE OBJEKATA NA K.P. 1072/2 K.O. VALJEVO, VLASNIKA JEVTOVIC MILA IZ VALJEVA ( u blizini raskrsnica Seste licke I Daragaske ulice)*sa busotinama

28.

82/1

18.12.2001.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 538/1 K.O. RADJEVO SELO, VLASNIKA PAVLOVIC VLASTIMIRA IZ VALJEVA (Radjevo selo, pored asfaltnog puta prema Ogladjenovcu) *sa busotinama

29.

82/1

18.12.2001.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 5078/3 K.O. VALJEVO, VLASNIKA PAVLOVIC ZORANA IZ VALJEVA ( Kopaonicka ulica) *sa busotinama

30.

79/2

07.12.2001.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE POMOCNOG OBJEKTA VLASNIKA BRDAREVIC DRAGANA NA K.P. 9531/3 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO (ulica D.Radovica) *sa busotinma

31.

79/1

07.12.2001.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE KUCE VLASNIKA LIKNIC RADISE NA K.P. 9533/32 K.O. VALJEVO, OPSTINA VALJEVO ( Istarska ulica, pored Kalemegdanske ulice)*sa busotinama

32.

74/1

02.11.2001.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE KUCE VLADIMIRA CRNOJACKOG NA K.P. 9814/3 K.O. VALJEVO-OPSTINA VALJEVO (ulica Majora Gavrilovica) *sa busotinama

33.

68/1

17.09.2001.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE NA K.P. 1023/3 K.O. RADJEVO SELO, OPSTINA VALJEVO (ulica Jakova Nenadovica) *sa busotinama

34.

63/1

24.07.2001.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 937/2 K.O. RADJEVO SELO, VLASNIKA FILIPOVIC MILKE IZ VALJEVA (jugoistocna padina brda ROSICA KRAJ) *bez busotina

35.

59/1

28.06.2001.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 9969 K.O. VALJEVO, VLASNIKA JOVANA SPASICA IZ VALJEVA (ul. Savnicka 7) *bez busotina

36.

58/1

28.06.2001.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE POSLOVNO-POMOCNOG OBJEKTA NA K.P. 2685/2 K.O. VALJEVO, VLASNIKA PETAKOVIC DRAGOLJUBA IZ VALJEVA (Gradac-Zapadni deo) *bez busotina

37.

49/1

24.05.2001.

MISLJENE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 5212/22 K.O. VALJEVO (zapadna padina brda Boricevac) *sa busotinama

38.

30/1

29.03.2001.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE STAMBENE KCE NA K.P. 973/6 K.O. RADJEVO SELO, OSPTINA VALJEVO (iznad Djrdapske ulice ) *bez busotina

39.

104/1

22.09.2003.

IZVESTAJ O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 976/8 K.O. RADJEVO SELO-OPSTINA VALJEVO VLASNIKA LINKIC VLADE IZ VALJEVA (Radjevo selo) *sa busotinama

40.

 

Decembar 2003.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA DOGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 1/14 K.O. BERKOVAC KOD MIONICE *sa busotinama

41.

130/1

22.12.2003.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 5083/13 K.O. VALJEVO-OPSTINA VALJEVO VLASNIKA JOKSIMOVIC ZORANA (ulica Brace Nedica) *sa busotinama

42.

 

Novembar 2003.

IZVESTAJ O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA POSLOVNO-STAMBENE ZGRADE U NUSICEVOJ ULICI BR.8 NA K.P. 6889 K.O. VALJEVO-OPSTINA VALJEVO (Nusiceva ulica) *sa busotinama

43.

 

Oktobar 2003.

IZVESTAJ O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA SANACIJE STAMBENOG OBJEKTA U ULICI MAJKE JEVROSIME BR. 15 U VALJEVU VLASNIKA TOMIC DUSKA *sa busotinama

44.

97/1

06.08.2003.

IZVESTAJ O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI RADNJE OBJEKTA NA K.P. 12403 K.O. VALJEVO-OPSTINA VALJEVO-VLASNIKA MILOVANOVIC VUKOSAVE IZ VALJEVA (parcela pripada Belom Polju) *sa busotinama

45.

71/2

26.05.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 691/17 K.O. DIVCIBARE-OPSTINA VALJEVO VLASNIKA TESIC VLADIMIRA IZ VALJEVA *bez busotina

46.

74/1

03.06.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 2591/8 K.O. VALJEVO-OPSTINA VALJEVO-VLASNIKA MITROVIC MISLORADA IZ VALJEVA (teren pripada prostoru Radinog brda u Rtanjskoj ulici) *sa busotiama

47.

71/1

26.05.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 593/5 K.O. DIVCIBARE-OPSTINA VALJEVO-VLASNIKA KRSMANOVIC DUSKA IZ VALJEVA (leva strana puta Valjevo-Divcibare) * bez busotina

48.

68/2

13.05.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTAB NA K.P. 2657 I 2658 K.O. VALJEVO-OPSTINA VALJEVO-VLASNIKA JOKIC RADOMIRA I JOKIC LJILJANE IZ VALJEVA (Novo Naselje u ul. Branislava Markovica) *bez busotina

49.

68/1

13.05.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 1790 K.O. ZLATARIC OPSTINA VALJEVO VLASNIKA ANDJELKOVIC BOZIDARA IZ VALJEVA ( sa desne strane puta Valjevo-Debelo Brdo-Bajina Basta) * bez busotina

50.

62/3

10.05.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 951/5 K.O. RADJEVO SELO-OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA DJURICIC LJILJANE I MILORADA IZ VALJEVA (Radjevo selo, ul. Dimitrija Tucovica) *sa busotinama

51.

62/2

10.05.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 7301 I 7302 K.O. VALJEVO-OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA TOMASEVIC MILORADA IZ VALJEVA ( centar Valjeva izmedju stovarista ‘Takovo’ I pogona preduzeca “Austroterm”) *bez busotina

52.

62/1

10.05.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 6784 K.O. VALJEVO-OPSTINA VALJEVO-KORISNIKA ANDJELKOVIC LAZARA IZ VALJEVA ( u ulici Hajduk Veljkovoj) *sa busotinama

53.

61/1

05.05.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 159 K.O. PETNICA-OPSTINA VALJEVO-VLASNIKA NIKOLIC VELISAVA IZ VALJEVA ( u petnici sa desne strane puta Valjevo-Petnica) *bez busotina

54.

61/1

05.05.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 1017/1 K.O. BRANKOVINA-OPSTINA VALJEVO-VLASNIKA TODOROVIC JELICE IZ VALJEVA ( u centru Brankovine, preko puta crkve)*sa busotinama

55.

59/2

29.04.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 605/5 K.O. DIVCIBARE-OPSTINA VALJEVO-VLASNIKA MICEVIC MILKA IZ VALJEVA *bez busotina

60.

59/1

29.04.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 1123 K.O. VALJEVO-OPSTINA VALJEVO-VLASNIKA KRSTIC ZIVANA IZ VALJEVA (ul. Radovana Spasojevic broj 15) *bez busotina

61.

58/1

24.04.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 605/4 K.O. DIVCIBARE, OPSTINA VALJEVO VLASNIKA MIRKOVIC DRAGANA IZ VALJEVA *bez busotina

62.

47/4

14.04.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 590/6 K.O. DIVCIBARE- OPSTINA VALJEVO-VLASNIKA MILOSEVIC VERE IZ VALJEVA *bez busotina

63.

47/3

14.04.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 590/5 K.O. DIVCIBARE –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA DJOKIC VERICE IZ VALJEVA *bez busotina

64.

47/1

14.04.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 298/2 K.O. DIVCIBARE-OPSTINA VALJEVO-VLASNIKA CARAPIC LEPE IZ BEOGRADA *bez busotina

65.

47/2

14.04.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 424/3 K.O. DIVCIBARE –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA ZIVKOVIC ZLATANA IZ MIONICE *bez busotina

66.

46/1

09.04.2003.

MISLJENJA O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 12726/2 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA PANKOVIC PETRA ( sa desne strane puta Valjevo-Loznica) *bez busotina

67.

44/2

07.04.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 6082 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO-VLASNIKA GOLUBOVIC MILOVANA IZ VALJEVA (u ul. Koste Abrasevica) *bez busotina

68.

44/1

07.04.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 6769 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO-VLASNIKA ARSENIJEVIC MIRJANE I NIKOLIC MILEVE IZ VALJEVA (na uglu ul.Dr.Pantica I Hajduk Veljka) *bez busotina

69.

41/2

03.04.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 965/2 K.O. DIVCIBARE –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA PULIC RADOJKE IZ NOVOG SADA *bez busotina

70.

41/1

03.04.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 593/7 K.O. DIVCIBARE OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA CANKOVIC DRAGICE IZ VALJEVA *bez busotina

71.

39/1

30.03.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 16/3 –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA NASTIC VELIMIRA IZ VALJEVA (lokacija sa desne strane puta Valjevo-Belosevac-Mrcic) *sa busotinama

72.

39/2

30.03.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 12409/2 K.O. VALJEVO-OPSTINA VALJEVO-VLASNIKA VESELINOVIC DJURDJE IZ VALJEVA (na raskrsnici puteva prema Kotesici I Bukovici) *bez busotina

73.

33/2

27.03.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ PODOBNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 235/2 K.O. VALJEVO *bez busotina

74.

33/1

21.03.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 177/4 K.O. PETNICA –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA MIJATOVIC DEJANA IZ VALJEVA ( u Petnici) *sa busotinama

75.

31/2

17.03.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 405/6 K.O. JASENICA –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA DOBRISAVLJEVIC ZORANA IZ VALJEVA *bez busotina

76.

31/1

17.03.2003.

IZVESTAJ O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 942/9, 942/18 I 942/19 K.O. UB –OPSTINA UB- VLASNIKA MILICE MAKSIC, KATARINE VISNJIC I SVETOZARA PALICA IZ UBA *bez busotina

77.

26/2

11.03.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 9236/7 K.O. VALJEVO-OPSTINA VALJEVO-VALSNIKA NEDELJKOVIC VLADISLAVA IZ VALJEVA (podnozje padine Lipovac) *bez busotina

78.

26/1

10.03.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 9022 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA DAVIDOVIC VERKE IZ VALJEVA (sa leve strane recnog toka Kolubare)

79.

25/3

07.03.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 2268/10 K.O. POPUCKE –OPSTINA VALJEVO- VALSNIKA PREDUZECA ‘MIV’ IZ VALJEVA *sa busotinama

80.

25/2

07.03.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 1946, 1044/14 I 1044/15 K.O. POPUCKE –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA KOVACEVIC ZIVKA I VLADANA IZ VALJEVA *sa busotinama

81.

22/4

25.03.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 9236/4 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA MATIC ZORANA IZ VALJEVA ( u blizini Novog Groblja nap utu Valjevo-Petnica) *bez busotina

82.

22/3

25.02.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 9403 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA JOCIC MILOMIRA IZ VALJEVA ( nalazi se u mesnoj zajednici ‘GRADAC’) *bez busotina

83.

22/2

24.02.2003.

MISLJENJE O INZENJERSOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 880 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA LUKIC CEDOMIRA (ul. Milana Kitanovica broj 26) *bez busotina

84.

22/1

24.02.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 1596/1 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA MILOSEVIC PURISE I MILOSEVIC RADISE IZ VALJEVA (u ulici Cedomira Vujica br 18) *bez busotina

85.

21/1

24.02.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 10226 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA RADOJCIC MOMCILA IZ VALJEVA (u ulici Dubrovackoj br. 6) *sa busotinama

86.

20/3

20.02.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 11872/9 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA TOMIC MIRKA IZ VALJEVA ( u ul. Vojina Sofronica) *bez busotina

87.

20/2

20.02.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 11813/7 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA POSARAC ZORANA IZ VALJEVA ( u ul. Alekse Dundica)*bez busotina

88.

20/1

20.02.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 606/1 K.O. BACEVCI –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA RADOVANOVIC MIHAJLA IZ BEOGRADA ( neposredno pored puta Valjevo-Kaona-Divcibare) *bez busotina

89.

17/3

15.02.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 9144 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA DRAGOJLOVIC RADOJKE IZ VALJEVA (sa leve strane puta Valjevo-Petnica-Rahkovic) *bez busotina

90.

17/2

06.02.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 9236/8 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA KOSTIC BRANJA IZ MIONICE (podnozje padine Lipovac) *bez busotina

91.

17/1

06.02.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 9192/2 I 9193/4 K.O. VALJEVO-OPSTINA VALJEVO-VLASNIKA SAVIC OBRADA, ANDREJEVIC DRAGANA I BELACIC IVANA (u Bujacicu)*sa busotinama

92.

16/1

03.02.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 296/2 K.O. MRCIC –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA ZIVANOVIC OBRADA *bez busotina

93.

15/1

01.02.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 147/19 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA PREDUZECA ‘ATLAS GM’ IZ VALJEVA ( na Petom Puku) *sa busotinama

94.

14/1

01.02.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKATANA K.P. 661 K.O. DIVCIBARE –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA MARINKOVIC BLAGOJA *bez busotina

95.

13/1

01.02.2003.

MISLJENJE O INZENJERSOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 7637/2 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA PARAMENTIC ZELJKA IZ VALJEVA (ulica Majora Ilica) *sa busotinama

96.

12/1

30.01.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 1055/4 K.O. POPUCKE –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA TODOSIJEVIC SAVE IZ VALJEVA *bez busotina

97.

11/1

29.01.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 7228/5 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA TOMASEVIC VLADANNA I MILANA IZ VALJEVA (u Naselju Koubara) *bez busotina

98.

10/1

28.01.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE REZERVOARA ZA TECNA GORIVA NA K.P. 1080 K.O. PAUNE OPSTINA VALJEVO-VLASNIKA RADOSAVLJEVIC TOMISLAVA IZ VALJEVA (u selu Paune) *bez busotina

99.

9/1

25.01.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADJE OBJEKATA NA K.P. 7705 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA DIMITRIJEVIC PANTELIJE I DOBRILE IZ VALJEVA ( u Potoroskoj ulici) *bez busotina

100.

8/2

23.01.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE NA K.P. 6992/40K.O. VALJEVO-OPSTINA VALJEVO-VLASNIKA ILIC PANTELIJE IZ VALJEVA ( u Naselju oslobodilaca Valjeva) *bez busotina

101.

8/1

23.01.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE NA K.P. 228 K.O. VALJEVO-OPSTINA VALJEVO-VLASNIKA RISTIC RADENKA IZ VALJEVA (u ulici Djure Jaksica) *bez busotina

102.

7/1

21.01.2003.

MISLJENJE OINZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE NA K.P. 9533/34 K.O. VALJEVO-OPSTINA VALJEVO-VLASNIKAALEKSIC ZORANA IZ VALJEVA (u Istarskoj ulici) *sa busotinama

103.

6/1

20.01.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE NA K.P. 2314/24 K.O. POPUCKE –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA VICENTIC RADENKA IZ POPUCAKA *bez busotina

104.

5/1

20.01.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE NA K.P. 1112/2 K.O. BRANKOVINA –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA BRKOVIC GORANA IZ BRANKOVINE *bez busotina

105.

4/1

19.01.2003.

MISLJENJE O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE NA K.P. 314 I 315 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- VLASNIKA PERISIC ZORANA IZ VALJEVA (u ulici Koste Andrica) *sa busotinama

106.

90/1

20.08.2004.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 729/2 K.O. RADJEVO SELO –OPSTINA VALJEVO-*bez busotina

107.

85/1

27.07.2004.

IZVESTAJ O INZENJERSKOGEOLOSKOJ POGODNOSTI GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 910/11 K.O. RADJEVO SELO –OPSTINA VALJEVO- *sa busotinama

108.

68/3

27.07.2004.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA DOGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 7714 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- (Gradac-Zapadni deo) *sa busotinama

109.

 

08.07.2004.

IZVESTAJ O HIDROGEOLOSKIM USLOVIMA DRENIRANJA TERENA NA K.P. 3884/2 K.O. RADJEVO SELO –OPSTINA VALJEVO- *sa busotinama

110.

70/3

27.06.2004.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA GRADNJE STAMBENOG OBJEKRA NA K.P 5235 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- (u ulci Brace Nedic) *sa busotinama

111.

70/2

27.06.2004.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA GRADNJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 942/3 K.O. RADJEVO SELO –OPSTINA VALJEVO *sa busotinama

112.

68/2

17.06.2004.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA GRADNJE STAMBENOG OBEJKTA NA K.P. 5212/14 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO-(u ulici Milica Kedica) *sa busotinama

113.

70/1

21.06.2004.

IZVESTAJ O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 915, 916, 927, 928 I1028 K.O. DIVCIBARE –OPSTINA VALJEVO- ( u prostoru MZ Divcibare) *bez busotina

114.

68/1

17.06.2004.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKI USLOVIMA GRADNJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 1265/4 K.O. VALJEVO- OPSTINA VALJEVO (MZ Novo Naselje) *sa busotinama

115.

63/3

12.06.2004.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA GRADNJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 11879/15 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- (MZ Novo Naselje) *sa busotinama

116.

63/1

04.05.2004.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA GRADNJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 5083/24 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- (MZ Dr. Misa Pantic) *sa busotinama

117.

63/2

04.05.2004.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA GRADNJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 997 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO- (MZ Novo Naselje) *sa busotinama

118.

49/1

14.05.2004.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA GRADNJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA NAK.P. 697/14 K.O. RAKARI –OPSTINA MIONICA-(u centrunaseljenog mesta Gornja Toplica, neposredno sa leve strane puta Mionica-G.Toplica-Ljig) *sa busotinama

119.

44/3

30.04.2004.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 9538/1 K.O. VALJEVO-OPSTINA VALJEVO-(na prostoru MZ Gradac)*sa busotinama

120.

44/2

30.04.2004.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 785/2 K.O. RADJEVO SELO. OPSTINA VALJEVO ( od produzetka Radnicke ulice prema Suvoj cesmi) *sa busotinama

121.

44/1

30.04.2004.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 5207 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO-*sa busotinama

122.

38/1

10.04.2004.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 5083/29 K.O. VALJEVO-OPSTINA VALJEVO- (u prostoru MZ Dr. Misa Pantic u ul. Brace Nedic) *sa busotinama

123.

38/2

10.04.2004.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA GRADNJE OBJEKTA NA K.P. 5083/28 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO-(u prostoru MZ dr. Misa Pantic u ul. Brace Nedic) *bez busotina

124.

33/3

27.03.2004.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 581/10 K.O. RADJEVO SELO-OPSTINA VALJEVO-(u prostoru Radjevog sela, sa desne strane Ljubostinje) *sa busotinama

125.

33/1

27.03.2004.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA GRADNJE OBJEKATA N AK.P. 364/23 K.O. RADJEVO SELO –OPSTINA VALJEVO- (neposredno sad esne strane puta Valjevo-Sabac) *sa busotinama

126.

33/2

27.03.2004.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA GRADNJE OBJEKATA NA K.P. 5218 K.O. VALJEVO-OPSTINA VALJEVO-(u Trscanskoj ulici)*sa busotinama

127.

31/1

22.03.2004.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA GRADNJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. 3970/1 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO (u prostoru Radjevog sela, u Kolubarskoj ulici) *sa busotinama

128.

22/2

01.03.2004.

IZVESTAJ O GEOTEHNICKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE STAMBENE KUCE NA K.P. 5215/15 K.O. VALJEVO –OPSTINA VALJEVO-( u ulici Milica Kedica) *sa busotinama

ELABORATI

Red.br.

Br.elaborata

Datum

NAZIV

1.

39/2

12.05.2001.

ELABORAT O HIDROGEOLOSKIM USLOVIMA OTVARANJA IZVORISTA I IZRADE BUNARA ZA POTREBE VODOSNABDEVANJA POGONA PREDUZECA ‘SOKO-STARK’ U LJUBOVIJI

2.

32/1

17.03.2003.

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM USLOVIMA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA PREDUZECA ‘VALI’ I HIDROGEOLOSKIH USLOVA VODOSNABDEVANJA NA LOKACIJI U BELOSEVCU KOD VALJEVA

3.

69/2

20.07.2012.

ELABORAT O REZERVAMA PODZEMNIH VODA NA IZVORISTU PREDUZECA ‘GORENJE APARATI ZA DOMACINSTVO’ D.O.O. IZ VALJEVA

PROJEKTI

Red.br.

Br.projekta

Datum

NAZIV

1.

*

27.01.1994.

PROJEKAT DETALJNIH ISTRAZIVANJA PODRUCJA SELA SUSEOKA KOD VALJEVA U CILJU SAGLEDAVANJA USLOVA I MOGUCNOSTI EKSPLOATACIJE PODZEMNIH VODA

2.

22/2

27.01.19974.

PROJEKAT DETALJNIH HIDROGEOLOSKIH ISTRAZIVANJA PODRUCJA SELA SUSEOKA KOD VALJEVA U CILJU SAGLEDAVANJA USLOVA I MOGUCNOSTI EKSPLOATACIJE POZEMNIH VODA

3.

37/1

22.09.1998.

IDEJNI PROJEKAT ISTRAZNO-EKSPLOATACIONE BUSOTINE IEBVA-1 U KRUGU VALJEVSKE BOLNICE ZA SNABDEVANJE TERMALNOM VODOM PLIVACKOG BAZENA

4.

37/1

11.06.2002.

PROJEKAT ISTRAZNO-EKSPLOATACIONOG BUNARA ZA POTREBE VODOSNABDEVANJA USLUZNE RADIONICE ‘KOPRA’ U POPUCKAMA KOD VALJEVA

5.

41/1

20.06.2002.

PROJEKAT ISTRAZNO-EKSPLOATACIONE BUSOTINE ZA POTREBE VODOSNABDEVANJA RESTORANA ‘BACIJE’ U BUJACICU KOD VALJEVA

6.

25/1

11.06.2003.

PROJEKAT REKONSTRUKCIJE BUNARA ZA VODOSNABDEVANJE TRZNOG CENTRA I ZELENE PIJACE U BANJANIMA KOD UBA

7.

123/1

03.11.2008.

PROJEKAT HIDROGEOLOSKIH ISTRAZIVANJA ZA POTREBE KOSRISCENJA PODZEMNIH VODA U POLJOPRIVREDNE I DRUGE SVRHE U PODRUCJU NASELJA SKUPLJEN U OPSTINI VLADIMIRCI

8.

20/1

23.03.2009.

PROJEKAT DETALJNIH HIDROGEOLOSKIH ISTRAZIVANJA ZA POTREBE VODOSNABDEVANJA DIVCIBARA

9.

89/7

22.08.2011.

PROJEKAT DETALJNIH HIDROGEOLOSKIH ISTRAZIVANJA ZA POTREBE UTVRDJIVANJA REZERVI PODZEMNIH VODA NA IZVORISTU FARME KUSILJEVO ( SELO KUSILJEVO, OPSTINA SVILAJNAC)

10.

24/1

04.04.2011.

PROJEKAT PLITKOG BUNARA ZA VODOSNABDEVANJE PORODICNO-STAMEBNOG OBJEKTA NA K.P. 512 K.O. MARKOPVA STOLICA-OPSTINA LAJKOVAC

11.

30/7

19.04.2012.

PROJEKAT DETALJNIH HIDROGEOLOSKIH ISTRAZIVANJA ZA POTREBE UTVRDJIVANJA REZERVI PODZEMNIH VODA NA IZVORISTU FIRME ‘GORENJE APARATI ZA DOMACINSTVO’ D.O.O. IZ VALJEVA

12.

14/1

03.04.2014.

PROJEKAT UTVRDJIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA I MERA ODRZIVOG KORISCENJA PRIRODNOG RESURSA-PODZEMNE VODE NA IZVORISTU PREDUZECA ‘GORENJE APARATIZA DOMACINSTVO’ D.O.O. IZ VALJEVA

13.

98/1

13.09.2016.

PROJEKAT ISTRAZIVANJA NA K.P. 304/1, K.O. KORACICA ZA POTREBE VODOSNABDEVANJA PORODICNOG DOMACINSTVA KOSARE ZOLLINGE-PROJEKAT ISTRAZNOEKSPLOATACIONOG BUNARA