Paštrićanac d.o.o. Valjevo

Višedecenijsko iskustvo u poslovima iz oblasti geotehničkog i hidrogeološkog inženjeringa

Kontakt

Geomehanička laboratorija

Osnovne informacije

Puni naziv: PAŠTRIĆANAC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VALJEVO
Delatnost: 7112 - Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
Datum osnivanja: 8.7.1992.
Podaci o sedištu: Naselje Oslobodioci valjeva 39/4 14000 Valjevo
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100074336
Matični broj: 06073468
Direktor-Ovlašćeno lice: Dragan Petrović, dipl. Ing. geologije
Broj telefona: +381 63 773 9742
Zamenik direktora: Bogdan Petrović, dipl. Ing. geologije
Broj telefona: +381 64 209 9828
Naziv banke: Raiffeisen banka
Tekući račun: 265-6910310000613-06