Paštrićanac d.o.o. Valjevo

Višedecenijsko iskustvo u poslovima iz oblasti geotehničkog i hidrogeološkog inženjeringa

O nama

Privredno društvo Paštrićanac od 1992. godine bavi se geotehničkim, inženjerskogeološkim i hidrogeološkim istraživanjima, projektovanjem i konsaltingom. 

Firma poseduje odgovarajući kadrovski i tehnički kapacitet za obavljanje pre svega istražnih radova za potrebe građevinskog projektovanja, urbanističkog planiranja, hidrogeološkog projektovanja i monitoringa. Više od hiljadu elaborata govore o pouzdanosti i kvalitetu naših usluga. 

Učestvovali smo u izradi velikog broja projekata i objekata iz oblasti građevinske geotehnike i hidrogeologije kao što su sanacija klizišta, osiguranje temeljnih jama, kopani i bušeni bunari i drugo.