Paštrićanac d.o.o. Valjevo

Višedecenijsko iskustvo u poslovima iz oblasti geotehničkog i hidrogeološkog inženjeringa

Geotehnički i hidrogeološki inženjering
i konsalting


Privredno društvo Paštrićanac od 1992. godine bavi se geotehničkim, inženjerskogeološkim i hidrogeološkim istraživanjima, projektovanjem i konsaltingom. Firma poseduje odgovarajući kadrovski i tehnički kapacitet za obavljanje pre svega istražnih radova za potrebe građevinskog projektovanja, urbanističkog planiranja, hidrogeološkog projektovanja i monitoringa. Više od hiljadu elaborata govore o pouzdanosti i kvalitetu naših usluga. Učestvovali smo u izradi velikog broja projekata i objekata iz oblasti građevinske geotehnike i hidrogeologije kao što su sanacija klizišta, osiguranje temeljnih jama, kopani i bušeni bunari i drugo.

Reference »

Osnovne kontakt
informacije


Adresa:
Naselje Oslobodioci valjeva 39/4
14000 Valjevo
Geomehanička laboratorija:
Karađorđeva 165B
Telefon: (+381) 014 227496 i (+381) 014 247990
E-pošta: pastricanac@gmail.com

Laboratorijska ispitivanja

Firma Paštrićanac raspolaže kvalitetno opremljenom laboratorijom za izvodjenje svih geomehaničkih ispitivanja i vršenje opita prema domaćim SRPS i evropskim EN-97, CEN i CEN-ISO standardima.

Terensko istraživanje

Izvodimo sve vrste terenskih istražnih radova neophodnih za rešavanje zahteva iz oblasti geotehnike, inženjerske geologije i hidrogeologije.

Projektovanje i monitoring

Nakon sistematizacije prikupljenih podataka kreiramo geotehaničke elaborate koji daju odgovore na opšta i konkretna pitanja svojstava, stanja i ponašanja geološke sredine.